Gult hus med skorsten

Den bästa färg- och ytbehandlingen för dina fasader

Olika typer av färg har olika egenskaper. I Villaägarnas infoskrift om färg- och ytbehandling av fasader kan du som är medlem läsa om vad som utmärker färg som kan användas för din fasad och dina fönster. Du får också information om varför det kan bli mögel på fasaden och vad du ska göra om ditt hus är drabbat.

Färg för träfasaden 

Infoskriften tar upp vad som kännetecknar de olika färgtyperna slamfärg, linoljefärg, alkydfärg och latexfärg. Det är viktigt att du vet vilken slags färg som använts på fasaden tidigare om du ska måla om den eftersom det är viktigt att använda samma färgtyp för att få ett hållbart resultat. 

Putsfasadens färg

Egenskaper hos de tre rent mineraliska färgerna kalk, kalkcementfärg och silikatfärg och hur du använder dem beskrivs i infoskriften. Dessa färger går inte att använda på puts som tidigare är målad med en filmbildande färg. Det är därför viktigt att känna till vilken färg som tidigare använts.

Kännetecknade för filmbildande organiska ytskikt/färger:

  • Vattenavvisande. Istället för att sugas upp, rinner vattnet efter fasaden.
  • Avger rök och lukt om man bränner med tändare.
  • Splittras inte av eggverktyg (färgskiktet har en armerande/sammanbindande effekt på putsen)
  • Påverkas inte av saltsyra


Kännetecknande för oorganiska mineraliska ytskikt/färger:

  • Suger vatten
  • Ger ingen rök eller lukt om man bränner med brännare
  • Splittras/smulas lättare av eggverktyg
  • Saltsyra får ytskiktet att bubbla av den gasutveckling som sker.

Är man osäker på vilken typ av färg/puts som ytskikt/fasaden består av kan man med hjälp av flagor av ytskiktet/putsen låta analysera innehåll hos företag som är specialicerade på det.

Mögel på fasaden

Mögel, alger och lavar på husfasader är i första hand ett estetiskt problem, eftersom påväxten som regel inte bryter ned/skadar fasaden. Gemensamma livsbetingelser för mögel och alger är att de är beroende av fukt.

Väder, luftfuktigheten utomhus och klimatet kan vi inte ändra på. Men det går att påverka växtligheten runt huset. Buskar, träd och vad övrigt som kan skugga byggnaden ökar risken för påväxt. Även byggnadens utformning såsom korta takutsprång, korta utsprång på fönsterbleck och andra typer av olämpligt utformade detaljer gör att fasaden utsätts för extra stor vatten/fuktpåkänning.

I infoskriften finns också litteraturtips och länkar till mer information.

Lycka till med målningen av din fasad!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.