Renovering grund
Krackelerad betongvägg
Byggnadsställning och hantverkare

Enstegstätad fasad - så undersöker du ditt hus

Bor du i ett hus med putsad fasad som är tjugo år eller yngre? Då kan det vara byggt med enstegsmetoden och är i riskzonen för att drabbas av mögelproblem. Gör så här för att ta reda på mer.

Har ditt hus enstegstätad fasad?

  • Ta reda på om husets ytterväggar har trästomme. Kontrollera till exempel konstruktionsritningen eller objektsbeskrivningen. Där kan det framgå om ditt hus har putsade träväggar utan luftspalt. 
  • Knacka försiktigt med knogen mot putsfasaden. Låter det ihåligt så är det troligtvis en tunnputs monterad på cellplast. När man knackar så fungerar tunnputsen som en trumhinna. 
  • Kontrollera övergången mellan putsfasad och sockel vid ytterväggens underkant. Saknas luftspalt så är fasaden enstegstätad.

enstegstatad fasad.png

Enstegstätad fasad.

Bildkälla: fuktsakerhet.se

tvastegstatad fasad.png
Tvåstegstätad fasad.

  • Konstruktionsritningen kan du få via byggherrens kvalitetsansvarige. Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få reda på vem som är kvalitetsansvarig.
  • Om huset har den här konstruktionen måste du beställa en mätning för att undersöka fukten. Den går som regel inte att upptäcka med blotta ögat. Ta kontakt med besiktningsman vid till exempel SBR.
  • Upptäcker du fukt, kontakta i första hand det ansvariga byggföretaget och påtala att de har använt en metod som underkänns av Boverket.
  • Är huset yngre än tio år kan du eventuellt få ersättning via byggfelsförsäkringen, förutsatt att felet kan sägas ha uppkommit på grund av felaktiga konstruktioner (till exempel glipor vid fönster). Gör skadeanmälan så snart som möjligt om du fått skador – du får själv stå för merkostnaden för den del av skadorna som uppstått p g a att du dragit ut på tiden.
  • Gå samman med grannarna mot bygg-/försäkringsbolaget. Det lättar arbetsbördan för varje enskild och gör det svårare för bolagen att spela ut er mot varandra. Vid juridisk process kan man slå samman sina rättsskydd och dela på advokatkostnaden.

Här är störst risk för fasadmögel

Många fall av fuktskador som en följd av enstegstätade fasader har upptäckts i Skåne och på Västkusten, vilket sannolikt beror på förhållandevis mycket slagregn i kraftiga vindar.

Milda och fuktiga vintrar är samtidigt ett mer gynnsamt klimat för mögelsvampar.

Men även i andra delar av landet dyker problemet upp; till exempel i Gåshaga på Lidingö i Stockholm där Skanska har tvingats bygga om 66 villor.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.