Kvinna kollar elskåp
Kvinna kollar elskåp

Spara energi sunt - undvik hälsoriskerna

Visst är det bra att energieffektivisera. Men se upp så att att din hälsa och ditt hus inte skadas. Att sänka värmen kan innebära en bättre boendemiljö för bakterierna. Vi vägleder dig så att du kan energispara på rätt sätt.

Energieffektivisering kräver kloka användare. Vissa åtgärder kräver att du ser upp lite extra så att de inte medför en hälsorisk. Vi går igenom de viktigaste åtgärderna.

Isolera aldrig utan att ventilera

Ett av de vanligaste råden är att täta fönster och dörrar mot drag. I ett hus utan ventilationssystem måste du se till att få in frisk luft utifrån. Om du inte har väggventiler eller spaltventiler vid fönstren måste luften få komma in genom en springa i fönstret. 

Om huset inte har någon ventilation eller dålig ventilation finns risk att radonhalten stiger, fuktnivån i rummet stiger och du får sämre luft inomhus.

Lägre inomhustemperatur - högre luftfuktighet

Sänk gärna inomhustemperaturen men observera att för varje grad du sänker temperaturen ökar luftfuktigheten i rummet. Ha en hygrometer i rummet så att du har koll på att fuktnivåerna inte är skadligt höga en längre tid. Det gäller fuktnivåer på över 75 procent. Se även till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna. 

Att kallställa ett rum kan innebära en högre luftfuktighet i i just det rummet. Var extra vaksam på luftfuktigheten för att slippa mögelskador. Fläckarna kan kan vara svåra att tvätta bort och kan alstra skadliga sporer.

Sänkt temperatur i varmvattenberedaren 

Vi rekommenderar en lägsta temperatur på 55 grader i varmvattenberedaren. Om du sätter på en tidigare stängd beredare ska den komma upp i 70 grader innan du börjar använda vattnet. Ta bort duschmunstycket från slangen, lägg slangen vid golvbrunnen och spola tills endast varmvatten kommer. Då töms allt stillastående vatten från systemet innan du duschar.

Att sänka temperaturen på varmvattenberedaren ökar risken för Legionella, även kallad legionärssjuka. Det är en svår lunginflammation som smittar genom att du andas in små droppar med förorenat vatten.

Legionärsjuka kommer från en bakterie som varken luktar eller märks. Det gör att ett legionellautbrott kan komma plötsligt och kan vara svår att spåra. Varje år dör flera personer i Sverige av bakterien. Men eftersom symptomen liknar en vanlig förkylning kan mörkertalet vara stort. På 1177 kan du läsa mer om riskerna. 

Riskabelt att tvätta och diska nattetid

Många hushåll byter till timpris på el för att styra vilken tid på dygnet man vill tvätta eller diska. Vår rekommendation är ändå att använda tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen när du är vaken. Risken är annars att du inte upptäcker en eventuell brand- eller vattenskada i tid.

Det är heller inte säkert att din försäkring täcker skador som inträffar när du sover. De flesta villahemförsäkringar har så kallade aktsamhetskrav. Det innebär en reducerad ersättning på hela skadebeloppet och det bedöms i varje enskilt fall. 

Aktsamhetskrav är ett sätt för försäkringsbolaget att inte belasta alla försäkringstagare om en skada hos en person blivit onödigt stor på grund av oaktsamhet. Det gör att en person som väljer att köra sina maskiner när de är vakna och elpriset är dyrt inte ska behöva drabbas av en höjd försäkringspremie.  

Höja temperaturen i kyl och frys 

I kyl ska medeltemperaturen vara +5 grader och i frys -18 grader. Då får du både en bra matförvaring och lägre elförbrukning. Sänker du temperaturen i frysen med en grad, det vill säga -19 grader, ökar energiförbrukningen med fem procent. 

Men att höja temperaturen till vad som är brukligt är som att bita sig själv i svansen då matvarorna kommer hålla kortare tid. Följ livsmedelsproducenternas anvisningar om vilka temperaturer som rekommenderas för olika produkter.  

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.