Hand som pekar på glödlampa.
Kvinna använder miniräknare
Hand som pekar på glödlampa.

Hur du undviker energislukare - och andra smarta elspartips

Många husägare är oroliga inför höstens och vinterns elräkningar. Men det finns en hel del du kan göra själv för att spara energi. Bland annat bör du se upp med en rad energislukare. Vår byggtekniska expert ger sina bästa tips för att energieffektivisera hemmet

Energimyndigheten rekommenderar att sänka inomhustemperaturen för att spara energi. För att minska dina energikostnader och få ett så effektivt hus som möjligt är det därför viktigt att först minska husets behov av värme. Det är klokt att göra dessa åtgärder innan du uppgraderar eller byter ut ditt uppvärmningssystem. 

Jämför den månatliga elförbrukningen mot tidigare år. Sticker den iväg med ungefär samma utomhustemperatur kan något vara fel i din värmeanläggning eller bero på något annat.

Luftvärmepump minskar energikostnaden

Bor du i en villa och har el-element som uppvärmning kan det vara bra att investera i en luftvärmepump. Det brukar ofta vara en bra investering som brukar betala av sig själv under en femårsperiod. 

Om du ska byta varmvattenberedare eller vattenvärmare finns modernare varianter med värmepumpsteknik. Det kan spara upp till 70 procent av elförbrukningen för uppvärmning av varmvatten.

Luft-/luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften och verkningsgraden varierar därför med utetemperaturen. En modern värmepump avsedd för nordiska förhållanden är dock effektiv ner till ca -15 grader. Eftersom verkningsgraden sjunker med sjunkande utomhustemperatur kan en pelletskamin vara ett bättre alternativ vid kallare väderförhållanden.

Direktverkande- eller vattenburen el?

Vilken är den bästa uppvärmningslösningen för ditt hus?

Med direktverkande el får du el till huset direkt via elnätet. För att värma upp huset används sedan radiatorer (element) alternativt elslingor i golv eller tak där elen kan omvandlas till värme.

Med vattenburen el har du en elpanna som värmer upp vattnet i en behållare (eventuellt en ackumulatortank). Sedan åker vattnet i ett rörsystem som är kopplat till dina vattenelement eller golvvärme.

En av fördelarna med direktverkande el är att du kan skaffa ett styrsystem som går att temperatursänka dagtid när man är på arbetet eller är bortrest. Den kan du antingen styra själv via en app eller tidsinställa. Element är dessutom billiga och kräver nästan ingen skötsel. 

Vattenburen värme är dock billigare än direktverkande el och har bättre verkningsgrad.  Vattnet som värms av elpannan kan du även värma upp med pellets, ved eller värmepump om du så vill för att ytterligare spara pengar.

Vad drar mest el i hemmet?

Det som drar mest el är uppvärmningen - om du har direktverkande el som uppvärmningsform. Om du har andra uppvärmningsformer är det dina hushållsprodukter, som tvätt- och diskmaskin och hemelektronik på stand by som drar den mesta elen.

Det finns några bovar i hemmet som kan dra rejält mycket el och som kan påverka elräkningen, som du bör vara medveten om.

De största energibovarna i hus:

  • El-element
  • Eldriven golvvärme
  • Eldriven handdukstork
  • Hemelektronik i stand by-läge
  • Torktumlare, tvätt- och diskmaskin

10 enkla tips för att minska elförbrukningen

 

1. Häng upp tvätt istället för att torktumla

En genomsnittlig torktumlare drar från 1,5 kWh per omgång, beroende på energiklassning. I familjehushåll är detta en quick fix för att få ned förbrukningen, då torktumlaren brukar kunna ”gå varm” hela veckan.

2. Smart belysning 

Byt energikrävande ljuskällor till mer energieffektiva som LED-belysning. LED-belysning drar mindre än en tiondel så mycket energi som halogen.

3. Inomhustemperatur

Du kan också spara cirka 5 procent av din elkostnad per grad du sänker inomhustemperaturen. På med raggsockorna!

4. Se över inomhusventilationen

Effektiv ventilation bidrar till att minska energianvändningen och bidrar till att säkerställa god kvalitet på inomhusluften.

Exempelvis kan du rengöra fläktar, ventiler och kanaler och göra filterbyten och injustering samt täta dörrar och fönster, för att se till att din ventilation presterar maximalt.

5. Dra ned på varmvatten-förbrukningen

Visste du att du kan spara på varmvattnet genom att byta ut kranar och duschmunstycken i kök och badrum?

Satsa på kranar som har lägre vattenflöde så går det åt mindre vatten och din varmvattenberedare slipper jobba lika hårt.

6. Duscha kortare tid

En dusch på fem minuter motsvarar 1.25-1,50 Kwh. Står du och mysduschar i 15 minuter varje dag drar förbrukningen snabbt iväg. 

7. Luftvärmepump

Bor du i en villa och har el-element som uppvärmning kan det vara bra att investera i en luftvärmepump. Det är ofta en bra investering som betalar av sig själv inom en femårsperiod. 

8. Lufta ditt vattenburna system

Har du vattenburet värmesystem, lufta dina radiatorer eller din golvvärme. Det sparar energi och räcker att göra en gång per år.

9. Våga använda diskmaskin

Men kom ihåg att fylla den helt innan du startar ett program och om det går – hoppa över att skölja disken innan!

10. Rätt temperatur på kyl och frys

Ställ in din kyl på +4 och din frys på -18, det räcker gott och väl för att hålla maten fräsch och energiförbrukningen låg. 

Spara energi långsiktigt

Vill du få till långsiktiga lösningar för ditt hus, kräver det ofta större investeringar. Här är några saker du kan göra:

Tilläggsisolera 

Husets värme försvinner ut genom grund, tak, väggar, fönster och dörrar. För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. Isolering eller tilläggsisolering kan minska husets energibehov betydligt, samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem.

Detta är en balans och kräver en bra fuktprojektering. Dessa åtgärder är ofta lämpliga vid större renovering då det kan krävas förstörande ingrepp på såväl utsida och insida av tak, väggar och golv.  

Byta fönster

Kan vara en bra åtgärd om det genomförs klokt och inte förvanskar byggnaden. Nya fina isolerglasfönster har ofta mycket mindre glasarea och inte lika nätta fina fönsterbågar som de äldre befintliga.

Det kan ändra husets karaktär och man kan få föreläggande om förvanskning. Genomför därför en grundlig bedömning med för- och nackdelar innan du tar ditt beslut.  

Dränera källaren

I vissa fall behöver ditt hus dräneras om. Det gäller framför allt om huset har en äldre dränering eller en nyare med bara en luftspaltsbildande matta, så kallad platonmatta, mot husväggen under mark. Dränera då om källaren och lägg in ett nytt värmeisolerande fuktskydd.

Uppgradera ventilationssystemet

Uppgradera ditt ventilationssystem till FTX-ventilation. 

F står för frånluft, T står för tilluft och X för värmeväxling. Ett FTX-system är ett ventilationssystem som tar tillvara på värmen i den utgående, förbrukade, ventilationsluften.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.