Tilläggsisolera med lösull och spara energi

Har du dyra uppvärmningskostnader? Att tilläggsisolera vinden med lösull ger en bra boendemiljö och sänker dessutom dina uppvärmningskostnader. Men det förutsätter en ordentlig kontroll innan och att tilläggsisoleringen genomförs på rätt sätt.

- För en lyckad tilläggsisolering krävs en grundlig förundersökning, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Viktigt att undersöka ventilationen innan du isolerar

Det är särskilt viktigt att kontrollera hur väl inomhusventilationen fungerar innan du bestämmer dig för att tilläggsisolera. Malte Rungård rekommenderar att du anlitar en oberoende besiktningsman.

- På så vis har du rätt förutsättningar att inte bara välja rätt hantverkare, utan också rätt metod för ditt hus, säger Malte Rungård.  

Orsaken till dålig inomhusventilation kan vara att du genomfört energiförbättrande åtgärder, exempelvis bytt uppvärmningssystem.

- Undermålig inomhusventilation med tilläggsisolering kan medföra ödesdigra konsekvenser om dess varma inomhusluft pyser upp i otätheter på vinden. Skador på grund av otillräcklig inomhusventilation tar ibland lång tid att uppstå och kanske kommer efter att reklamationstiden har passerat, säger Malte Rungård.

Kontrollera ångspärren och genomföringarna

Den oberoende besiktningsmannen måste, utöver inomhusventilationen, även undersöka typ av diffusionsspärr eller ångspärr som den också kallas. Spärren finns för att varm och fuktig inomhusluft inte ska kunna komma in och kondensera i kalla delar av vind- och väggkonstruktionen.

- Det kan liknas vid ett kylskåp då det uppstår ytkondens i kylskåpets bakvägg när du plockar in matvaror efter storhandling och kylskåpsdörren står öppen mer än normalt, säger Malte Rungård.

Besiktningsmannen behöver även kontrollera att genomföringarna är täta eller om de behöver förbättras i sin helhet.

Riskerna är framför allt dåligt täta genomföringar som till exempel elrör eller ventilationsrör som går genom vindsbjälklaget.

- När varm luft stiger genom dessa otätheter kan kondensation på vinden uppstå, säger Malte Rungård.

Hur skapas en fuktsäker tilläggsisolering?

Eniva Isolerproffs är ett av Sveriges äldsta isoleringsföretag och har arbetat med isolerentreprenader sedan början av 80-talet. Mattias Bennarp, tekniskt ansvarig på företaget, berättar att Enivas isolering kommer direkt från leverantörernas fabriker och lagras inomhus i lagerbyggnader för att sedan lastas i täckta lastbilar (inomhus i skåp). Isoleringen ”sprutas” därefter på plats direkt från lastbilen och in i byggnaden via en sluten slang.

- Det finns ingen risk för att isoleringen utsätts för någon fuktpåverkan under hanteringen från fabrik till färdig isolerad fastighet. Vår isolerentreprenad sker med andra ord alltid under en fuktsäker process, säger Mattias Bennarp, och fortsätter: 

- Vi gör också alltid en besiktning av fastigheten innan vi börjar med isoleringsarbetet, då vi bland annat går igenom behov av ventilation, material, och energibesparing. Som behörig lösullsinstallatör så ser vi till att du, vid behov, har en korrekt monterad fuktspärr och takfotsluftning i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

Vad är Behörig Lösull?

Behörig Lösull är en certifiering som Branschföreningen för Lösullsisolering tagit fram. I föreningen samarbetar isolerentreprenadföretag med leverantörer. Tillsammans tar de fram regler och utbildning för vad som gäller i branschen.

Eniva Isolerproffs har ett lärlingssystem där nyanställda arbetar tillsammans med erfaren certifierad personal för att lära sig vad en isolerentreprenad innebär, för att därefter genomgå utbildning och prov i branschföreningen och bli certifierade. Det finns alltid minst en person på arbetsplatsen (vinden i ditt hus) som är certifierad.

- Det är viktigt att det bolag du anlitar har certifieringen Behörig Lösull. Annars gäller inte materialgarantier från de isolertillverkare som är med i branschföreningen. De kräver nämligen att den isolerentreprenör som använder deras material ska vara certifierad enligt Behörig Lösull så att entreprenaden är fackmässigt utförd. Oberoende inspektörer från branschföreningen utför också stickkontroller regelbundet för att kontrollera att entreprenören följer branschreglerna. Om det visar sig att entreprenören inte gör det blir entreprenören av med sin certifiering, säger Mattias Bennarp. 

Inspektören väljer själv vilka projekt som kontrolleras, inte entreprenören. Det innebär att entreprenören inte heller kan påverka en specifik inspektion på något sätt. Arbetet som drivs i Behörig Lösull ligger till grund för vad som kallas ”fackmässigt utförande”. Certifierade entreprenörer finner du på isolerarna.se.

Foto: Eniva

Tilläggsisolera med Min Villa

I Min Villa får du en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här får du bland annat veta hur du kontrollerar inomhusventilationen och tilläggsisolerar vinden. Du kan också dokumentera dina projekt i både text och bild.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.