10 svar på vanliga frågor om energieffektivisering  | Villaägarna

Villaägarna får ofta frågor kring uppvärmning och energieffektivisering. Våra experter Patrik Wendelius och Malte Rungård svarar här på 10 funderingar som återkommer ofta.

1 Vilket sätt att kapa energiåtgången för ditt hushåll är mest effektivt?

Det bästa sättet kan vara att skaffa en mätare, som direkt visar vad du förbrukar för tillfället och även över tid. Det ger en snabb återkoppling och skapar en medvetenhet om vad olika enheter i hemmet drar.

2 Lönar det sig att installera solceller i sommarstugan?

Det kan vara en bra investering och även lönsamt. Många investeringar sker ju också av andra anledningar än att bara vara lönsamma. Att köpa en dyrare duschkabin eller spis är aldrig lönsamt, men det kan innebära ett värde för dig. 

Med tanke på den belastning de flesta av oss innebär för miljön kan solceller göra gott för samvetet, även om du betalar mer för varje kilowattimme du använder. 

Beroende på solcellernas livslängd och hur mycket du utnyttjar dem, kommer anläggningen förr eller senare att ge billigare el. Du behöver göra en personlig kalkyl för att veta vad det innebär för dig. 

3 Vilket underhåll och skötsel krävs för bergvärme?

Normalt är det inte så mycket under­håll och skötsel med en bergvärme­pump. Men det finns ett par filter som bör rengöras inför uppvärmningssäsongen. Det ena sitter på värme­bärarsidan och görs lämpligen rent innan övriga radiatorsystemet luftas. 

4 Hur små är energikostnaderna i ett lågenergihus, jämfört med en vanlig villa?

Det finns idag exempel på hus som gör av med så lite energi att solcellerna genererar mer energi än vad huset behöver, så överskottet kan säljas till elnätet. En vanlig villa idag kan behöva mellan 100 och 200 kWh/kvm och år. 

5 Kan en braskamin värma upp huset eller krävs kompletterande värmesystem?

Braskaminer passar bäst för trivseleldning. När du eldar värmer den upp huset tillfälligt, men det är inte en egen uppvärmningslösning.

Tänk på att din kommun kan ha lokala föreskrifter om hur eldning får ske. Normalt får braskaminer för trivseleldning bara användas i "begränsad utsträckning"(inte mer än en kubikmeter ved per år).

Det finns pannor för ved- eller pelletseldning, men det är något annat.

6 Vad bör man tänka på vid byte från oljeeldning till annat värmesystem? 

Rent byggnadstekniskt blir en konsekvens av bytet till en annan värmelösning att skorstenen inte längre kommer att vara varm av eldning. När vinden då blir kallare ökar risken för fuktskador. Lösningen är att hindra att fukt tar sig upp på vinden underifrån genom att bjälklaget till vinden tätas. 

7 Kan man spara energi genom att ersätta vanliga radiatorer med golvvärme? 

I de allra flesta hus innebär golvvärme en ökning av energikostnaden. Dessutom gör trögheten i golvvärmen att temperaturen inte regleras direkt när det blir väderomslag. Värmen ligger med andra ord kvar när den inte behövs om temperaturen stiger snabbt ute.

Om golvvärmen dessutom kombineras med keramiska plattor, finns alltid en risk att systemet får vara på även när huset inte behöver uppvärmning, eftersom kalla golv upplevs som obehagligt.

8 Vilket är idag det mest effektiva sättet att värma huset?

Den värmepump som har högst SCOP*-värde är bergvärmeanläggningar. Sedan handlar det lite om vad som läggs i ordet "effektivaste". Det borde ändå vara att utnyttja solen som energikälla genom solvärme ­eller solceller.

* SCOP = årsvärmefaktor, ett mått på värmepumpens verkningsgrad under ett helt år.

9 Enligt energideklarationen borde vissa saker göras i huset – men  hur mycket pengar sparar man på det?

En sakkunnig, exempelvis den som utför energideklarationen, skulle kunna räkna på vad åtgärden kan ge i besparing. Vad åtgärden kostar behöver du ta in offerter från entreprenörer för att få klarhet i.

10 Vilka värmeinvesteringar kan ROT-avdraget användas för?

Installation av braskaminer, ­värmepannor, värmepumpar och solfångare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.