10 svar på vanliga energifrågor

Villaägarna får ofta frågor kring uppvärmning och energiförbrukning. Våra experter Patrik Wendelius och Malte Rungård svarar här på 10 funderingar som återkommer ofta.

1 Vilket sätt att kapa energiåtgången för vårt hushåll är det mest effektiva, normalt sett?

Det bästa sättet kan vara att skaffa en mätare, som direkt visar vad du förbrukar för tillfället och även över tid. Det ger en snabb återkoppling och skapar en medvetenhet om vad olika enheter i hemmet drar.

2 Vi funderar på att installera solceller i vår sommarstuga. Kan det löna sig?

Det kan vara en bra investering och även lönsamt. Många investeringar sker ju också av andra anledningar än att bara vara lönsamma. Att köpa en dyrare duschkabin eller spis är aldrig lönsamt, men det kan ge ett mervärde. 

Med tanke på den belastning de flesta av oss innebär för miljön kan solceller göra gott för samvetet, även om du betalar mer för varje kilowattimme du använder. 

Beroende på solcellernas livslängd och hur mycket du utnyttjar dem, kommer anläggningen förr eller senare att ge billigare el. Du behöver göra en personlig kalkyl för att veta vad det innebär för dig. 

3 Vilket underhåll och skötsel krävs för bergvärme?

Normalt är det inte så mycket under­håll och skötsel med en bergvärme­pump. Men det finns ett par filter som bör rengöras inför uppvärmningssäsongen. Det ena sitter på värme­bärarsidan och görs lämpligen rent innan övriga radiatorsystemet luftas. 

4 Hur små är energikostnaderna för den som bor i ett lågenergihus, jämfört med en helt vanlig villa?

Det finns idag exempel på hus som gör av med så lite energi att solcellerna genererar mer energi än vad huset behöver, så överskottet kan säljas till elnätet. En vanlig villa idag kan behöva mellan 100 och 200 kWh/kvm och år. 

5 Kan en braskamin värma upp vårt hus eller krävs det kompletterande uppvärmning?

Braskaminer passar bäst för trivseleldning. När du eldar i den hjälper den att värma upp huset tillfälligt, men det är inte en egen uppvärmningslösning.

Tänk på att din kommun kan ha lokala föreskrifter om hur eldning får ske. Normalt är att braskaminer för trivseleldning bara får användas i "begränsad utsträckning"(inte mer än en kubikmeter ved per år).

Det finns pannor för ved- eller pelletseldning, men det är något annat.

6 Vad ska vi tänka på när vi byter från oljeeldning till en annan värmelösning? 

Rent byggnadstekniskt blir en konsekvens av bytet till en annan värmelösning att skorstenen inte längre kommer att vara varm av eldning. När vindsvåningen då blir kallare ökar risken för fuktskador. Lösningen för att förebygga att fukt tar sig upp på vinden underifrån är att bjälklaget till vinden tätas. 

7 Kan man spara energi genom att ersätta vanliga radiatorer med golvvärme? Eller är det tvärtom?

I de allra flesta hus innebär golvvärme en ökning av energikostnaden. Dessutom gör trögheten i golvvärmen att temperaturen inte regleras direkt när det blir väderomslag, värmen ligger kvar när den inte behövs om temperaturen stiger snabbt ute.

Om golvvärmen dessutom kombineras med keramiska plattor, finns alltid en risk att systemet får vara på även när huset inte behöver uppvärmning, eftersom kalla golv upplevs som obehagligt.

8 Vilket är idag det mest effektiva sättet att värma sitt hus?

Den värmepump som har högst SCOP*-värde är bergvärmeanläggningar. Sedan handlar det lite om vad som läggs i ordet "effektivaste". Det torde ändå vara att utnyttja solen som energikälla genom solvärme ­eller solceller.

* SCOP = årsvärmefaktor, ett mått på värmepumpens verkningsgrad under ett helt år.

9 Enligt energideklarationen borde jag göra vissa saker i mitt hus – men hur vet jag hur mycket pengar jag sparar på det?

En sakkunnig – t ex den som utför energideklarationen – skulle kunna räkna på vad åtgärden kan ge i besparing. Vad åtgärden kostar att få utförd behöver du ta in offerter från entreprenörer för att få klarhet i.

10 Vilka värmeinvesteringar kan jag få ROT-avdrag för?

Installation av braskaminer, ­värmepannor och värmepumpar samt solfångare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.