Kvinna använder miniräknare
Avlopp med vatten som sugs ned
Soptunnor på rad
Kvinna använder miniräknare

Vad är driftskostnad och hur påverkar du den?

Vilka driftskostnader har jag som husägare och hur kan jag påverka dem? Vi har listat de vanligaste driftskostnaderna för att ge dig en uppfattning om kostnaden att bo i hus, oavsett om du bygger nytt hus eller är husägare sedan många år.

Driftskostnaden sammanfattar alla kostnader som du har för att huset ska fungera löpande som en bostad för dig. Det omfattar inte köpet av bostaden med amorteringar och räntor.

Exempel på vanliga driftskostnader

 • Uppvärmning
 • Kylning
 • El
 • Vatten och avlopp
 • Sophämtning
 • Samfällighets- och vägföreningsavgifter
 • Sotning
 • Hemförsäkring

Utöver driftskostnader eller som en del av dem finns även utgifter för att utföra service på utrustning och underhåll av byggnaden. Det kan handla om värmepumpen, vattenreningen och det underhåll som du över en längre period måste göra exempelvis på fasad, tak och fönster.

Normal energiförbrukning i villa

Det finns lagkrav som bestämmer hur mycket energi ett hus får förbruka för uppvärmning. Ett nybyggt hus idag får inte förbruka mer än 90 kWh/m2 och år så länge det inte är eluppvärmt. Då tillåts inte lika höga förluster, bara 55 kWh/m2 och år. Äldre hus förbrukar ofta över 150 kWh/m2 och år och en normalvilla antas förbruka 20 000 kWh per år.

Kostnad för ventilation

Ventilationskostnaden brukar uppskattas till 15 procent av husets totala förbrukning. Om du investerar i en fläktanläggning återvinner du den mesta av värmen och för en normalvilla kan det handla om en besparing på över 5000 kr per år.

Visst uppstår en investeringskostnad, men som i likhet med andra investeringskostnader ger fläktanläggningen en ökad komfort. Vattenspolande toaletter är inget som betalar av sig med tiden, men de ger väldigt stor komfort i jämförelse med ett torrdass. Komforten är också något som många är villiga att betala för.

Husets konstruktion påverkar

Husets konstruktion spelar stor roll för energiförbrukningen. Du som är i färd med att bygga nytt hus kan redan i planeringsskedet ta hänsyn till några viktiga faktorer som kan komma att spela stor roll för dina framtida driftskostnader.

Tips för att bygga energisnålt hus

Välisolerad grund

En välisolerad krypgrund eller en platta på mark med en genomtänkt konstruktion kan spara mycket energi under husets livslängd.

Ett äldre hus med en betongplatta som inte är isolerad mot marken kommer att kylas när marken och luften utanför blir kallare. Om du lägger in golvvärme kommer en stor del av värmen att gå åt till att värma upp marken under och runt huset. Lite som att sitta på en sten en vinterdag. Stenen stjäl värme från dig och det är skönare att sitta på ett isolerande sittunderlag.

Takets konstruktion

Takets konstruktion spelar också roll. Det är ovanligt med hus som har stora taksprång i Sverige. Taksprång är hur mycket taket går utanför fasaden. Det ideala är att sprången är såpass stora att de ger skugga för fönstren när solen under sommarhalvåret lyser in. Under vinterhalvåret när solen står lägre, når däremot solstrålarna in genom fönstren och värmer huset.

Stora taksprång är kanske inte så trendigt idag, men de gör att det inte blir lika varmt inomhus på sommaren. Det sparar också mycket på fönsterunderhållet eftersom regn inte skadar fönstren och solen inte sliter lika mycket på färgen tack vare skuggan de ger.

Du som bygger nytt hus bör tänka på takets lutning. Det påverkar driftskostnaderna till viss del. Ett låglutande tak får snön att stanna kvar längre. Snön isolerar mot den kallutstrålning som sker nattetid. Det gör taket och vinden varmare.

Väggarnas isolering

Väggarnas uppbyggnad och tjocklek har stor betydelse för dina driftskostnader. Att bygga varmt är aldrig fel, men se upp så att du inte bygger in fuktproblem. Därför är det viktigt att du även bygger in väl fungerande ventilation, anpassad för isoleringsgraden.

Lösull, i form av mineralull, träfiber och cellulosa, är smidigt på vindsplanet och kan fungera i väggar vid nybyggnation, större renoveringar och ombyggnationer. Det finns även skivor av mineralull och träfiber som är vanliga att använda på väggar. Läs mer om isolering. 

Har huset källare och du använder rummen som bostadsrum är ett modernt utvändigt fuktskydd inte bara ett dränerande skikt runt huset och en dräneringsledning.

För att väggarna ska bli torrare och rummen varmare gäller samma sak som ovan mark. Du behöver isolera väggarna. Isoleringen sätts på utsidan av ytterväggarna.

Andra tips för dig som bygger nytt hus

Ett par tips för dig som vill ha en lägre driftskostnad är att bygga en farstu eller liten hall med dörr in till bostaden. Det gör att ytterdörren kan stå öppen utan att kall luft inte rullar in i hela huset vintertid. Om hallen dessutom har lite lägre temperatur än övriga huset blir av -och påklädning inte lika ansträngande om du har små barn.

Ta vara på värmen från avloppsvattnet. Mätningar har visat att vattnet, från att det lämnar duschmunstycket och rinner ner i golvbrunnen, bara kallnar 4 grader. Det finns avloppsvärmeväxlare som sparar in 30 procent varmvatten, vilket motsvarar var tredje dusch.

Olika sätt att minska elkostnaden

Villaägarnas driftsrapport för 2022 visade att elpriserna dominerade driftskostnaderna för villahushåll. I elområde 3 och 4 utgjorde elkostnaderna över 60 procent av de totala kostnaderna, en kostnadsökning runt 55 procent från året innan. Elkostnaderna i elområde 1 och 2 utgjorde ca 44 procent.

Att försöka minska sina elkostnader är självklart något som villaägare strävar efter. För dig so bygger nytt hus finns det sätt att redan på förhand planera för en lägre elförbrukning.

Påverka din uppvärmningskostnad

Billig el kan du få antingen genom ett så bra elavtal som möjligt eller genom att installera solceller. Har du direktverkande el är en värmepump ett sätt att få ner förbrukningen och en pelletspanna ett sätt att ta bort elkostnaden för uppvärmning. En värmepump sparar el men förbrukar ändå en hel del el för att fungera. Läs om effektiva metoder för att värma upp huset.

Sänk inomhustemperaturen

Att göra av med så lite som möjligt handlar om att sänka inomhustemperaturen. I bland annat sovrum, hall och rum du inte använder kan du ha lägre temperatur. Sänkt temperatur med en grad sparar i snitt 5 procent av uppvärmningen i en normalvilla.

Mindre varmvattenberedare

Det andra sättet att spara el är med hjälp av en ny varmvattenberedare som inte är så stor. Om den dessutom har så kallad värmepumpsteknik kan du enligt tillverkare spara upp till 70 procent mot en traditionell med direktverkande eluppvärmning.

Om du inte har badkar behöver du inte heller ha lika stor beredare. Ett hushåll med två personer kan klara sig med en beredare på 60 liter. Tänk på all den onödiga energi som behövs för att ha en mängd varmvatten i en ofta dåligt isolerad behållare året runt. Visserligen värmer det huset under uppvärmningssäsongen, men tillskottet blir till förluster under sommarhalvåret.

8 små sätt att spara in på driftskostnaderna

 • Torka tvätt och blöta ytterkläder i ett torkrum med en avfuktare. Avfuktare med värmepumpsteknik är det energisnålaste sättet att torka inomhus.
 • Ännu energisnålare är att torka tvätten utomhus. Att förånga vatten är en energikrävande process.
 • Det energisnålaste sättet att värma vatten är med induktionsteknik. Det näst bästa är att värma vatten i en vattenkokare. 
 • Kokar du mycket ägg, använd en äggkokare. Energisnålare än kastrull.
 • Tina fryst mat i kylskåpet. Det hjälper kylen att hålla sig kall.
 • På vintern, kyl ner mat du tillagat utomhus i stället för att ställa in det i kylskåpet.
 • Reglera temperaturen med solvärme - dra upp rullgardiner och persienner dagtid på vintern och ner sommartid. 
 • En elektrisk värmefilt förbrukar inte så mycket el. Den kan vara skön om du dragit ner värmen i huset.

Kostnadsfri rådgivning

Villaägarnas rådgivare har stor kunskap om hur du ska isolera och skapa ventilation för att undvika fuktskador. Du som medlem får kostnadsfri rådgivning, vilket kan vara bra för dig som planerar, -eller håller på att bygga nytt hus.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.