Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Fruset vattenrör och kran mot tegelvägg
Gammalt gult hus i vinterskrud

Villaägarnas FörsäkringsService tipsar
- ersättning för skada vid frusna rör

Försäkringsbolagen betalade sammanlagt ut närmare 2,5 miljarder kronor i ersättningar för vattenskador under år 2016 och kostnaderna har ökat på senare år. Vattenskadorna är de dyraste när det gäller skador i fastighet.

Villaägarnas FörsäkringsService har fått ta del av många fall kostsamma skador orsakade av frusna rör. Ett riktigt värstingexempel är det nästan nybyggda fritidshuset som råkade ut för en frostskada som ledde till brustna rör och en varmvattenberedare som läckte ur all vätska.

- Dessvärre så såg inte ägaren till huset över vinterperioden så först sommaren efter upptäcktes felet. Skadan hade blivit så omfattande så det var mer lönsamt att riva huset och bygga upp ett nytt än att sanera det befintliga. Det var dessutom så tråkigt att ägaren missat att ha stödvärme på och tömma rören så ersättningen sattes ner från försäkringsbolaget som hade huset försäkrat, säger Helena Rosén på Villaägarnas FörsäkringsService.

Dyra köksapparater ger ökade kostnader

Omkring 60 000 hushåll drabbas varje år av vattenskador och vanligaste platsen i hemmet är i köket.

- Kostnaderna har ökat på senare år och det handlar kanske främst om att man prioriterar att installera fler hushållsapparater såsom ismaskiner och inbyggda kaffemaskiner. Hushållsmaskinerna blir generellt sett mer avancerade, vilket bland annat har bidragit till ökade kostnader, berättar Helena Rosén.

Många skador sker i fritidshus som lämnas efter sommaren, då det är vanligt att missa att hålla rätt temperatur inne i huset när vattnet är påslaget och det blir minusgrader ute. Det är också vanligt att glömma att tömma varmvattenberedaren, eller vattenposten utomhus på vatten om vattnet är avstängt över vintern. Det handlar oftast om att frostskador blivit en följd av att rörens isolering är bristfälliga med låg temperatur som utlösande faktor.

Försäkringsbolagens krav för rätt till ersättning

  • Huset ska vara korrekt försäkrat, det vill säga att boyta och andra uppgifter överensstämmer med försäkringsbrevet.
  • Försäkringsbolag har också krav på dig som försäkringstagare, att du ska ta hand om ditt hus, så kallade aktsamhetskrav. Vilka dessa krav är framgår av villkoren och det kan skilja mellan bolagen.

Om man försäkrat sitt hus på felaktiga grunder eller inte uppfyllt aktsamhetskraven så kan det leda till utebliven/sänkt ersättning. Självrisken kan också vara högre än normalt vid frysskada. Du kan drabbas av stora egna kostnader vid en skada om aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

- Som exempel kan vi ta Villaägarnas samarbetspartner på försäkringssidan, Gjensidige Försäkring, där medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar. De har ett aktsamhetskrav som bland annat säger att skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra frysning. Vad som menas med ”skäliga åtgärder” beror på den enskilda skadans omständigheter, säger Helena Rosén.

Nedanstående tips kan vara till god hjälp men det är viktigt att du ser till omständigheterna för just ditt hus.

Förebygg frysskador

  • Om du reser bort, stäng av vattnet och ordna med tillsyn av ditt hus under din frånvaro. Det är speciellt viktigt när det finns risk för köldknäppar.
  • Rören i ytterväggar, träbjälklag eller vindsbjälklag ska ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”alltså mot den varma sidan”. Kan du inte se vattenledningarna eller är osäker på om de kan bli utsatta för kyla/frost, så bör du kontakta en auktoriserad VVS-installatör för konsultation.
  • Temperaturen inomhus ska aldrig understiga 15 grader, för att minimera energiförlusterna så tilläggsisolera och täta dörrar/fönster vid ombyggnad.
  • Värmekabel (eller fryskabel) kan användas både utanpå och inuti vattenrör för att vattenledningar inte ska frysa. Om ytterväggarna är dåligt isolerade eller om det blir sträng kyla så gör värmekabeln att rören inte fryser sönder.
  • Temperaturlarm kan övervaka både strömförsörjning och temperatur i ditt hus. Den varnar via ett SMS om det blir tillfälligt strömavbrott eller temperaturfall (vissa hemlarm har detta inbyggt).
  • Frostvakt, ett element kan användas i mindre utrymmen för att undvika minusgrader/frost. En termostat styr och man kan själv sätta in temperaturen då frostvakten skall slå av och på.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.