ritning
ritning

Bästa tipsen för att lyckas med husbygget 

Det är mycket att tänka på för att husbygget ska gå så smidigt som möjligt. Om man inte är väl förberedd är risken stor att något går snett på vägen. Vi har listat de 20 bästa tipsen.

De vanligaste frågorna till Villaägarnas medlemsrådgivning gäller byggentreprenader som har gått snett. Många problem hade kunnat undvikas om husägaren hade följt medlemsrådgivningens bästa tips för ett problemfritt husprojekt. 

 1. Börja med att skaffa kunskap om vad ett nybyggnadsprojekt innebär och vilka handlingar som behövs. 
 2. Den som är beställare är normalt också byggherre och har det yttersta ansvaret för att husprojektet drivs enligt gällande regler.
 3. För nytt hus och vissa tillbyggnader krävs bygglov. För andra räcker det med bygganmälan. Kolla med byggnadsnämnden.
 4. Byggritningar ska bifogas till bygglovet, behöver du anlita arkitekt?
 5. Tänk på att kommunen måste lämna skriftligt startbesked innan bygget får starta.
 6. Ta in anbud från entreprenörer och tänk på att en totalentreprenad är smidig eftersom ETT företag har ansvaret för alla arbeten.
 7. Kontrollera företagets ekonomi och renommé innan du bestämmer dig. Är företaget medlem i en branschorganisation? 
 8. Ta hjälp av en entreprenadjurist om du inte har tid eller kompetens att upprätta entreprenadavtal själv med byggfirman.
 9. Använd standardavtalet ABS 09 som är en branschöverenskommelse mellan Villaägarna, Konsumentverket och byggbranschen.
 10. Avtala om vite. 
 11. Teckna lagstadgat färdigställandeskydd samt eventuell (frivillig) byggfelsförsäkring. Alternativt avtala med entreprenören att stå för detta.
 12. Utse certifierad kontrollansvarig som du valt själv.
 13. Följ byggprocessen och delta i byggmöten.
 14. Ange tilläggsöverenskommelser i särskilt avtal i ABS 09.
 15. Betala aldrig i förskott utan följ överenskommen betalningsplan, knyt betalningarna till faktiskt utförda byggmoment.
 16. Utse oberoende besiktningsman och välj aldrig en person som entreprenören föreslår.
 17. Håll delbesiktningar fortlöpande under byggets gång.
 18. Håll alltid inne tio procent av kontraktssumman fram till godkänd slutbesiktning.
 19. Kommunen ska lämna slutbesked innan du får ta entreprenaden i bruk.
 20. Om slutbesiktningen ger påpekanden, se till att felen blir åtgärdade. Garanti-besiktning ska ske inom två år.

Ur: Villaägaren nr 3 2018 
Text: Marianne Huhne

Ta hjälp av experter

Via brabyggare.se hittar du kvalitetssäkrade hantverkare.

Och som medlem har du alltid tillgång till kostnadsfri rådgivning

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.