Hantverkare på tak spikar planka
Hantverkare och kvinna med ritning

Bygga attefallshus själv

Går du i tankar på att bygga ett attefallshus? Har du tillräckligt med tomtyta? Då är det bara att köra igång. Vi guidar dig i olika sätt att bygga attefallshus själv, vilka regler som gäller och hur du går till väga, steg för steg.

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som får vara max 30 kvadratmeter stort. Ett attefallshus på 30 kvadrat kallas även Bolundare. Höjden upp till nock får vara max 4 meter över medelmarknivå. Du kan antingen bygga ditt hus från grunden eller köpa en byggsats. Här guidar vi dig i bra saker att tänka på när du ska bygga själv och förklarar hur du maxar utrymmet.

Låt funktionen styra typen av attefallshus

När du ska bestämma dig för vilken typ av attefallshus du ska ha bör du först och främst se till funktion. Ska det vara permanentboende ställs större krav på boendet och då kostar det också lite mer att bygga det - exempelvis större mängd isolering och olika typer av anpassningar.

Attefallsbyggnad anmälningspliktig

Fördelen med ett attefallshus är att du slipper ansöka om bygglov. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens bygglovsenhet och få ett startbesked innan du börjar bygga. Utöver anmälan krävs också en kontrollplan, ritningar och en situationsplan.

Bygga i lösvirke

Att bygga i lösvirke innebär att du bygger från grunden och bestämmer allt själv. Det ger oändliga möjligheter designmässigt och i val av material.

Det gäller att vara noggrann med måtten och ha en viss grad av händighet. Du bör också sätta dig in i olika typer av grunder, isolering och takkonstruktioner.

Tänk på att olika standarder gäller om du bygger attefallshuset som komplementbostad eller komplementbyggnad. Läs om paret som byggde sitt attefallshus i jugendstil.

Attefallshus ritning

Innan du sätter igång, se till att ha en ritning på plats. Den kan du antingen göra själv eller beställa av en arkitekt. Ritar du själv finns mängder av ritprogram på nätet som du kan ta hjälp av. De tar ett tag att lära sig men du har fördelen att kunna göra förändringar och flera olika versioner med samma grundritning. För en anmälan krävs normalt sett endast fasadritningar och planlösning.

Kika in på din kommuns webbplats. Där finns ibland information om ritteknik och där står även vad du ska skicka in för att din anmälan ska bli godkänd.

Byggsats gör jobbet enklare

En byggsats innebär att stora delar av huset redan är monterade. Du väljer om du vill ta in en entreprenör som bygger ihop huset eller så kan du göra det själv. Du har också möjlighet att själv påverka material, planlösning samt placering av fönster och dörrar.

Kostnad att bygga attefallshus

Som med de flesta byggprojekt är det bra att ha en liten buffert då både kostnaden och tid ofta överstiger vad du förväntade dig.

Priset på ett attefallshus varierar beroende på användning och hur mycket du bygger själv. Det kan ligga på allt mellan 75 000 till 1,5 miljoner kronor, beroende på vilken standard du väljer och vilka markarbeten du väljer att genomföra.

Du kan ofta enkelt se priser på olika byggsatser via hemsidor men välj alltid att ta in flera offerter för att konkurrensutsätta entreprenörerna för både byggsats och montering.

Villaägarna samarbetar med förmedlingssajten BraByggare som förmedlar tjänster till administrativt kvalitetssäkrade hantverkare. Där kan du jämföra offerter och se kundomdömen för att sedan välja det företag som bäst svarar mot din förfrågan.

De vanligaste husgrunderna

Underskatta inte betydelsen av grunden för ditt attefallshus. Ta reda på vilken typ av mark ditt hus ska stå på. Det bestämmer ofta valet av grund.

Dessa grunder är de vanligaste

 • Plintgrund – enkel grundläggningsmetod som fungerar på både berg och mark med bra bärighet. Nackdel är att grundläggningsmetod skapar en högre grundläggningsnivå då man är styrd till fyra meter i genomsnittlig höjd.
 • Isolerande platta på mark – enkel bra konstruktion med låg bygghöjd och passar bra för vattenburen golvvärme. Nackdel är det är svårt att ändra avlopp mm i framtiden om man vill ändra planlösning.
 • Varmisolerad krypgrund – bra fuktsäker konstruktion. Nackdelen är bygghöjden och mer schaktarbeten i marken.

Olika typer av tak

De tre vanligaste taktyperna är sadeltak, pulpettak och platta tak. Alla taktyperna har sina för- och nackdelar men ett flackt tak medför en kraftigare takstolskonstruktion och man kan behöva vara medveten om att taket kommer behöva skottas snörika vintrar.

Innan du bestämmer dig för ett tak bör du också fundera på om du vill ha ett loft på ditt attefallshus. Då kan taket konstrueras utifrån det beslutet.

El till attefallshuset

Du ska alltid anlita ett registrerat elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för elinstallation. Du kan installera en solcellsanläggning på taket och om du endast använder belysning som el i huset kan du med solceller och batterier skapa en ö-driftlösning. Läs om batterier till solceller här.

Vatten och avlopp

Om vatten och avlopp ska vara draget till attefallshuset kan det vara lämpligt att planera husets placering där det är möjligt att dra vatten och avlopp.

. Dels då du slipper dyr driftkostnad för värmeledning till tappvatten som hindrar att vattnet fryser, dels då du kan dra en toalett med självfall. Annars kan alternativet vara att installera avloppspump för BDT och vacuumtoalett.  En alternativ anordning kan vara avloppspump med kvarn eller en vacuumtoalett.

Uppvärmning av attefallshus

Om du ska använda attefallshuset som permanentbostad gäller särskilda energikrav från Boverkets byggregler. Om inte finns andra värmekällor du kan titta på.

Elvärme – Direktverkande el kan vara ett pålitligt alternativ men även kan innebära dyra driftkostnader. Det finns även minielpannor som du kan koppla till vattenburen golvvärme eller vattenradiatorer som exempel.

Eldstad – En lokal eldstad ger bra mysfaktor och du kan värma huset snabbt om det används mer sporadiskt. Men kan vara svårt att passa och hålla värme för primär uppvärmning. Det finns mindre pelletskaminer som kan vara bra komplement med automatik och är enkla att hantera. Problemet är att en attefallshus på 30 kvm kan var för litet för en sådan anläggning. Dessutom tar en eldstad ganska stor yta av utrymme i ett attefallshus.

Luft/luftvärmepump – Billig att installera och fungerar utmärkt för underhållsvärme. Kan också användas till luftkonditionering för varma sommardagar. En luft/luftvärmepump är också bra för förråd eller garage, eftersom det skyddar mot frys- och fuktskador.

Vattenburen uppvärmning – Bra för permanentboende och det kanske går att dra en kulvert från huvudfastigheten om man har en anläggning som klarar värma attefallshuset också. Minipanna kan vara alternativ som tidigare nämnts.

Du kan bygga attefallshus med källare 

Normalt krävs bygglov för nybyggnad, men attefallshus är undantaget från detta krav. Man behöver inte heller bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls.  

Ett smart sätt att öka sin bostadsyta är att bygga en källareReglerna för attefallshusets area gäller den area som byggnaden upptar på marken – och enligt Boverket finns det inga hinder att bygga källare. Men bara så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt. 

Anmälan till kommunen krävs

- Du måste anmäla nybyggnad och tillbyggnad av ditt attefallshus till kommunen även om inte krävs något bygglov. Kommunen måste alltså ge klartecken innan du börjar bygga. Det ska därför framgå i anmälan att attefallshuset ska ha källare, säger Josefin Hane på Boverket.  

Kommunen gör sen en bedömning i varje enskilt fall.   

Bygg attefallshus med loft

Ett annat sätt att öka ytan för exempelvis förvaring är att bygga ett loft i attefallshuset. Det kräver varken bygglov eller anmälan. Se bara till att följa de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns.

Regler för attefallshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska anses vara ett attefallshus 

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 
 • Det får vara högst 30 kvadratmeter 
 • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter 
 • Det ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus 
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte de grannar som berörs medger en närmare placering. Och minst 30 meter från eventuell järnväg, om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger en närmare placering 
 • Det ska inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, och det får inte förekomma utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området. Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalsvaret om det är ett komplementbostadshus.  

Bygg attefallshus själv steg-för-steg

 • Bestäm dig för vilken typ av attefallshus du vill bygga och var det ska stå på tomten.
 • Bestäm om du ska bygga från grunden själv eller beställa en byggsats. Men beställ inget förrän du gjort nästa steg.
 • Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Kontakta bygglovsenheten i din kommun för att se vad du behöver göra för att få sätta i gång. Anmälan består av olika handlingar, bland annat ritningar, därför är det viktigt att du redan innan bestämt dig för vilket typ av attefallshus du vill bygga.
 • Läs mer om regler kring bygganmälan och bygglov.
 • Gör en ritning och var noga med måtten. De ska vara skalenliga. Använd ritprogram eller rita själv.
 • Börja med grunden när du fått ditt startbesked. Beställer du en byggsats kan byggföretaget ge dig råd om vilken grund som är lämplig för ditt hus.
 • När grunden är färdig är det dags för att bygga huset, på egen hand eller av byggsats.
 • Beroende på typ av nyttjande är det nu dags att installera systemen för exempelvis värme, vatten eller elektricitet. Elen måste en behörig elektriker installera.
 • Innan du börjar använda attefallshuset måste du få ett slutbesked från byggnadsnämnden.
 • Utnyttja erbjudanden och rabatter som du får som medlem i Villaägarna.

Källa: Attefallshus.se, Boverket

Var på tomten får jag bygga?

Omedelbar närhet till huset

Ett attefallshus måste placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Vad som avses med omedelbar närhet kan variera från fall till fall.

Godkännande från grannar

Om du uppför attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver det att berörda grannar godkänner det. Säger grannarna nej kräver uppförandet av byggnaden bygglov.

Bygga nära allmän plats

Du måste söka bygglov om du vill placera huset mindre än 4,5 meter från tomtgränsen mot allmän plats.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.