Vad gäller om ditt fyrverkeri orsakar skada hos grannen?

Tyvärr kan olyckan vara framme vid hanteringen av fyrverkerier och förutom risken för kroppsliga skador kan de orsaka besvär eller skada hos närboende eller på din egen egendom. Hur hantera det? Och när krävs tillstånd för fyrverkerier? Villaägarna reder ut vad du ska tänka på när du använder fyrverkerier i villaträdgården.

För att tända fyrverkerier i tättbebyggt område krävs tillstånd. Men på nyårsafton ger många kommuner dispens och runt tolvslaget sprakar himlen över slott och koja. Inte minst i villaområden där husen står tätt.

Om grannen drabbas

Vill det sig illa kan gnistor från ditt fyrverkeri hoppa över till grannens tomt och exempelvis orsaka en brand. Vad följderna blir för dig beror på omständigheterna. Villaägarnas jurist Alexander Follin har koll på vad som gäller.
– Det krävs att skadan orsakats genom någon form av vårdslöshet, oavsett om det är personskada eller sakskada. Då kan grannen begära skadestånd av dig motsvarande den ekonomiska skada hen lidit.

Hemförsäkringen gäller – men inte om du är vårdslös

Ifall det är din egen egendom som har skadats när du smällt av fyrverkerier så gäller normalt sett din hemförsäkring om det uppstått skador till följd av brand och explosion. Men skyddet är inte helt självklart.
– Om du använder fyrverkerierna på ett sätt som kan anses vårdslöst och orsakar en skada, finns risk att försäkringsbolaget har friskrivit sig från att ersätta den, säger Alexander Follin.

Kommunen reglerar när tillstånd krävs

När fyrverkerier ska avfyras utomhus i ett tättbebyggt område kan det krävas tillstånd. På många orter är det undantag för tillståndskrav vid nyårsfirande. Gå in på din kommuns hemsida för att kolla vad som gäller där du bor.

Vem får fyra av – och vad?

Det finns en del regler att ta hänsyn till när du planerar för fyrverkerier:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Den infördes eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.
  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att ingen person eller egendom skadas.

Vill du använda fyrverkerier vid andra tider på året än runt tolvslaget på nyårsafton söker du tillstånd hos polisen, det finns en blankett på polisens hemsida. Avgift för ansökan är 700 kronor.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Information om vad som gäller hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Källa: Polisen