Julbelysning på hus och i trädgård

Vad kan du göra åt grannens julbelysning

I juletider lyser trädgårdar och hus upp av kulörta lampor. För det mesta är det stämningsfullt, men i vissa fall kan det gå över gränsen och bli störande. Grannens julbelysning kanske blinkar så mycket att du upplever att den till och med förstör din inomhusmiljö. Frågan är om det finns något du kan göra eller är det bara att härda ut?

Julbelysning är en ganska så vanligt förekommande fråga från våra medlemmar så här års, berättar vår förbundsjurist Aurora Svallbring.

- Nyinflyttade kanske möts av ett villakvarter med blinkande tomtar och renar som de inte kunde förutse när de köpte huset. I korthet är det inte så lätt att göra något åt. Det finns inte heller några detaljerade regler om hur du får pynta och dekorera din trädgård. Men självklart får det inte gå hur långt som helst, säger Aurora Svallbring. 

Belysningen får inte påverka din hälsa

Störande belysning kan i vissa fall anses vara en olägenhet enligt miljöbalken. Här finns allmänna regler som säger att du ska iaktta de begränsningar och de försiktighetsmått som behövs för att förebygga och hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Det kan dock vara svårt att få gehör för ditt klagomål. Störningen ska också människor i allmänhet anse vara en olägenhet. Den ska inte heller vara tillfällig. Även om grannarna har sin julbelysning igång länge så betraktas den oftast som tillfällig, säger Aurora Svallbring.

Miljöförvaltningen hanterar störningar

Det är miljöförvaltningen i kommunen som är tillsynsmyndighet för den här typen av störningar och det är dit du vänder dig om du vill gå vidare med klagomålet. 

Eftersom julbelysning inte blivit prövad i domstol är det svårt att säga var gränserna för vad du är tvungen att acceptera går, menar Aurora Svallbring.

- Om dekorationerna kommer väldigt nära med intensiva färger i anslutning till ett fönster skulle det kunna utgöra en störning som miljöförvaltningen har möjlighet att ingripa med ett föreläggande mot. Men de prioriterar sannolikt denna typ av störningar lägre än till exempel bullerstörningar och liknande, säger Aurora Svallbring. 

Kan krävas bygglov om belysningen är trafikfarlig

Finns det något annat du kan göra trots att miljöförvaltningen med hänvisning till miljöbalken avslår ditt ärende?

- Ja, om området omfattas av en detaljplan och om belysningen exempelvis är trafikfarlig eller störande på grund av blinkande eller bländande ljus, kan det krävas bygglov. Men det ska i så fall handla om mycket störande belysning som påverkar grannskapet. Annars är det inte troligt att kommunen vidtar några åtgärder, säger Aurora Svallbring.

Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen om du misstänker att det krävs bygglov för belysningen. Förvaltningen tar emot anmälningar om svartbyggen/handlägger ärenden som rör bygglov.

Prata med grannen

Aurora Svallbring anser dock att det allra bästa är att prata med din granne och försöka komma överens om en lämplig åtgärd innan du gör en anmälan till miljöförvaltningen.

Börja med att prata med din granne och var tydlig med att du störs av dekorationerna.

- Det kanske är möjligt att kompromissa med grannen om att flytta de mest störande ljusen till en annan del av tomten eller stänga av delar av belysningen under vissa tider på dygnet, säger Aurora Svallbring. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.