Siluettbild av två barn som tittar på fyrverkeri
Färggrant fyrverkeri
Siluettbild av två barn som tittar på fyrverkeri

Får man smälla fyrverkerier i bostadsområde?

Vid nyår vill många skjuta fyrverkerier. Men är det verkligen tillåtet? Och vad händer om något kommer till skada av ditt fyrverkeri? Villaägarna reder ut vad som gäller när du använder fyrverkerier i villaområden.

För att avfyra fyrverkerier krävs i regel tillstånd av polisen, om det sker inom ett tätbebyggt område. Enligt ordningslagen krävs nämligen tillstånd för att avfyra fyrverkerier på en plats eller vid en tillpunkt där det finns risk för människor, djur eller egendom skadas.

Reglerna i ordningslagen är på så sätt är inte begränsad till specifika geografiska områden, exempelvis enbart inom detaljplanelagda område, utan krav på tillstånd är beroende av risken för skada eller olägenhet för människor och djur med hänsyn till plats och tidpunkt. Tätbebyggda områden är i normalfallet ett sådant område som träffas av tillståndskravet.

Du ska följa tillverkarens anvisningar och inte vara onykter vid hanteringen av fyrverkerier

Många kommuner har även lokala föreskrifter om var och när fyrverkerier får användas. Är du osäker vad som gäller i ditt fall bör du alltid kontakta polisen och kommunen.

Om en granne drabbas av dina fyrverkerier

Vill det sig illa kan gnistor från ditt fyrverkeri hoppa över till grannens tomt och exempelvis orsaka en brand. Vad följderna blir för dig beror på omständigheterna. Villaägarnas jurist Anton Persson har koll på vad som gäller.

– Det krävs att skadan orsakats genom någon form av vårdslöshet, oavsett om det är personskada eller sakskada. Då kan grannen begära skadestånd av dig motsvarande den ekonomiska skada hen lidit. I lag om brandfarliga och explosiva varor finns även ett aktsamhetskrav för den som hanterar explosiva varor, som exempelvis fyrverkerier. Aktsamhetskrav innebär bland annat att du ska följa tillverkarens anvisningar och inte vara onykter vid hanteringen av fyrverkerier.

Kommunen reglerar när tillstånd krävs

När fyrverkerier ska avfyras utomhus i ett tättbebyggt område kan det krävas tillstånd. I många kommuner finns emellertid lokala föreskrifter, som anger att det är tillåtet med fyrverkerier på nyårsafton mellan vissa, i föreskriften, angivna tider. Föreskrifterna kan även innehålla vissa geografiska begränsningar, bland annat minimiavstånd från äldreboende eller sjukhus. Du bör därför gå in på din kommuns webbplats för att kolla vad som gäller just där du bor.

Vem får skjuta fyrverkerier?

Det finns vidare regler att ta hänsyn till när du planerar för fyrverkerier:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Den infördes eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.
  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att ingen person eller egendom skadas.

Vissa fyrverkerier måste du ha tillstånd för

Sedan den 1 juni 2019 krävs det tillstånd från kommunen för användning av explosiv vara i form av raket med styrpinne, samt genomgången utbildning (två olika nivåer, nivå B eller nivå C) hos en utbildningsanordnare godkänd av myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB).

Det fyrverkerier som inte omfattas av reglerna om tillstånd är bland annat fyrverkerier av ”mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda inom avgränsade områden. Det inkluderar fyrverkerier avsedda för användning inne i bostäder. Generellt kan man säga att de traditionella formerna av fyrverkerier på nyår (som i allmänhet utgörs av raketer med styrpinne) kräver både tillstånd och att avfyraren som hanterar fyrverkerierna har genomgått utbildning. Den som säljer fyrverkerier som kräver tillstånd, ska kontrollera att detta finns. I vissa fall krävs även tillstånd från polisen.

Vill du använda fyrverkerier vid andra tider på året än runt tolvslaget på nyårsafton söker du tillstånd hos polisen, det finns en blankett på polisens webbplats. Avgift för ansökan är 870 kronor.

Det gäller för svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Information om vad som gäller hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Kom ihåg att visa hänsyn till djur och natur

Både husdjur och vilda djur kan skrämmas av höga och plötsliga smällar. För många djur är nyårsafton en pina kantrad av höga stressnivåer. 

Om man väljer att avfyra fyrverkerier rekommenderar Naturskyddsföreningen att begränsa smällandet till tolvslaget, för att minimera stressen för djur. Och kom ihåg att städa upp efter dig och återvinn det som blir kvar från avfyrade fyrverkerier.  

Källa: Polisen, MSB, Naturskyddsföreningen

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.