Händer håller i sedlar
Ljusblå villa
Händer håller i sedlar

Husägare får friköpa tomträtten i Karlskoga

Tomträttshavare i Karlskoga får friköpa marken även i fortsättningen. Kommunen var på väg att ändra sina regler, men backade i sista stund. Tack vare Villaägarna.

Frågan berör cirka 100 familjer i Karlskoga, men är också en principfråga. Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten förklarar varför det här beskedet är så viktigt.

Vad har hänt med tomträtterna i Karlskoga kommun?

Karlskoga kommun var på väg att ändra sina regler så att kommunen skulle göra en bedömning i varje enskilt fall om en försäljning ligger i kommunens intresse eller inte. Därmed skulle kommunen kunna neka en tomträttshavare att friköpa marken.

Men tack vare Villaägarna ändrade kommunen sig i sista stund så att de nya reglerna inte gäller för småhustomträtter. Annars hade Karlskoga blivit den enda kommunen i landet där tomträttshavarna inte har rätt att friköpa marken.

Varför är rätten till friköp av tomträtter så viktig?

När du har en tomträtt betalar du en markhyra till kommunen. Hyran är kopplad till värdeutvecklingen på mark.

Småhuspriserna har stigit kraftigt över tid och under pandemin har prisökningarna varit rekordstora. Det kommer att leda till kraftiga hyreshöjningar för tomträtter framöver, när tomträttshyran justeras för nästa period. Då är friköp det alternativ husägaren har för att inte drabbas av hyreshöjningen. Annars kan husägaren bli tvungen att sälja och flytta.

Numera får husägarna friköpa tomträtter i alla kommuner. För ett antal år sedan tillät Jönköpings kommun inte friköp i ett område med stora ekar eftersom kommunen var orolig för att husägarna skulle fälla ekarna om de fick köpa marken. Där hjälpte Villaägarna till att hitta en lösning så att träden kunde skyddas efter ett friköp. Likaså lyckades vi förmå Värmdö kommun att tillåta friköp i Stockholms skärgård, där kommunen ville chockhöja markhyran för permanentboende skärgårdsbor, samtidigt som dörren till friköp var stängd.

Självklart var det viktigt för oss att se till att Karlskogaborna också har rätt att friköpa även i fortsättningen.

Hur har Villaägarna påverkat Karlskoga kommun i frågan om friköp av tomträtter?

Vi agerade direkt när vi fick veta vad som var på gång i Karlskoga. Först tog vi kontakt med kommunen. Sedan vände vi oss till Karlskoga Tidning-Kuriren. Det blev ett reportage i tidningen som vi sedan följde upp med en debattartikel. Det räckte för att kommunen skulle backa. Det är vi naturligtvis glada för.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.