Kenneth Kanckos ny förbundsdirektör på Villaägarna

Den 1 april tillträder Kenneth Kanckos som ny förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund – en av landets största ideella och partipolitiskt obundna organisationer.

- Det ska bli spännande att få fortsätta driva frågor till nytta för landets småhusägare i allmänhet och för våra 300 000 medlemshushåll i synnerhet, säger Kenneth Kanckos.

Kenneth Kanckos har haft flera olika positioner på Villaägarna och har därmed god kännedom om verksamheten. Bland annat har han arbetat som chefsjurist och varit ansvarig för både medlemsförmåner och affärsutveckling. Det gör honom lämpad att möta framtida utmaningar på ett bra sätt.

- Vi har noterat riksdagspartiernas nyfunna kraft kring många viktiga frågor som kan ha stor påverkan på husägandet framöver. Inte minst hotet om återinförd fastighetsskatt, förändringar av ROT och RUT samt höjda elnätsavgifter. Till det kommer en pågående klimatomställning och förutsättningarna för ett cirkulärt och klimatneutralt villaboende. Behovet av rådgivning om boendet ökar i ett alltmer digitaliserat samhälle, säger Kenneth Kanckos.

Anpassning efter nya förutsättningar kräver ett gott ledarskap samtidigt som blicken måste lyftas och vara framåtriktad.

- Vi är övertygade om att Kenneth med sin gedigna kunskap om verksamheten, sitt nytänkande och sin framåtanda, kommer att stärka Villaägarnas roll som alla husägares talesperson. Det gör Villaägarna till en fortsatt stark samhällsdebattör, säger Olle Kristensson, förbundsordförande för Villaägarna.

För mer information

För mer information, kontakta gärna:

Kenneth Kanckos
Förbundsdirektör på Villaägarna
Telefon: 070-626 04 55
kenneth.kanckos@villaaägarna.se

Olle Kristensson
Förbundsordförande för Villaägarna
Telefon: 070-595 14 02
olle.kristensson@villaagarna.se