Vad händer om fastighetsskatten återinförs? 

Den 14 september gick deklarationsblanketterna ut inför småhustaxeringen 2021. Samma dag offentliggjorde Skatteverket hur mycket taxeringsvärdena höjs i varje kommun. Med det överhängande hotet om återinförd fastighetsskatt är taxeringen extra viktig för landets villaägare.

Hur hög blir skatten om Finanspolitiska rådets förslag blir verklighet?

Regeringens eget Finanspolitiska råd har föreslagit kraftigt höjd fastighetsskatt. Genom att skriva in ditt nya taxeringsvärde, kan du själv räkna ut hur hög skatten blir om Finanspolitiska rådets förslag blir verklighet. Du hittar ditt nya taxeringsvärde här. Klicka på ”Fastighetsdeklaration, småhus”.

Läs mer om Finanspolitiska rådets förslag här.

Så mycket dyrare blir ditt hus med återinförd fastighetsskatt

Hushållets taxeringsvärde
Fyll i ditt taxeringsvärde så visar snurran din nya skatt
kr

Har du frågor om taxering?

Som medlem i Villaägarna har du fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.