Brasa utomhus som brinner
Kvinna eldar i trädgård
Brasa utomhus som brinner

Låt majbrasan brinna på gården

Naturvårdsverket har övertolkat ett EU-direktiv om avfallshantering. I praktiken innebär det att majbrasa på gården är förbjudet tills kommunerna fått nya signaler från myndigheten. Flera kommuner har dock tagit fasta på signaler från regeringen att tolkningen ska mildras. Men tills klarhet råder tvingas du ansöka om dispens om du vill våreld av trädgårdsavfall i samband med städning av gården.

Naturvårdsverkets instruktioner för hantering av trädgårdsskräp går alldeles för långt. Många Kommuner har till följd av myndighetens budskap sett sig tvungna att förbjuda den egna vårbrasan på gården.

Naturvårdsverkets besked lämnar våra kommuner ett mycket smalt handlingsutrymme för när en dispens kan vara möjlig. Myndigheten har gjort tolkningen utifrån EU:s avfallsdirektiv, men får samtidigt skäll av EU-parlamentariker som menar att tolkningen är för långtgående. Regeringens har också gått ut och meddelat att den föreskrift som gjorts ska ändras till juni.

Slut för den egna majbrasan

Konsekvenserna för många familjer blir att den tradition som städningen på gården inneburit, i skiftet mellan årstider då vinterns vedermödor städas ur och eldas upp, nu styrs om.

Naturvårdsverket klassar rester vid beskärning av träd som trädgårds- eller parkavfall. Avfall är inte längre skräp – utan en åtråvärd resurs. Det bioavfall som inte komposteras uppmanas därför lämnas in till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Här finns en tänkt klimatvinst när avfallet inom ramen för kommunens avfallshantering ger återvinning eller energi i värmeverket.

Villaägarnas riksförbund vill i sammanhanget understryka att resursen för det första är något som villaägaren själv förfogar över med många applikationer. Det kan handla om att flisa ner och använda för täckodling, kompostering - eller som folk har gjort i årtionden: Ge sig själv och familjen en trevlig stund med brasa på vårkanten att grilla korv och marshmallows med.

Vi kräver omtolkning av direktivet!

Den tänkta klimatvinsten kommunen hoppas göra ska också ställas mot kostnaderna och utsläppen som det innebär att behöva lägga allt på en släpvagn och göra en resa till återvinningen.

I tolkningen av EU:s direktiv har svenska myndigheter ofta gjort långtgående tolkningar vars proportioner förvånat och i förlängningen eroderat synen på vad EU haft för intentioner med lagstiftningen. En oförmåga att skilja stort från smått i kampen för högre mål skapar avstånd mellan beslutsfattare och medborgare.

Naturvårdsverket ska senast till juni ha omprövat sin tolkning av EU-direktivet, till dess finns anledning för kommunerna att utan åthävor  tillåta gårdsbrasan även framöver.

Om man tänder en brasa på sin gård är det viktigt att visa hänsyn, så att röken blir en olägenhet för grannar. Villaägarna anser dock att ett dispensförfarande är onödigt och en byråkratisk kostnad. Kommunerna tar ofta betalt för timmes handläggartid motsvarande 1330 kr. Dispensansökan för en gårdsbrasa bör tas bort i Naturvårdsverkets instruktioner.

Bli medlem idag!

Stötta vårt politiska arbete i frågorna som spelar roll för Sveriges alla husägare

Betala enkelt via:

En bild som visar en MasterCard-logga. En bild som visar en Visa-Logga. En bild som visar en Swishlogga.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.