Äganderätt - om vikten att äga sitt boende fullt ut

Kommunal förköpsrätt och gatukostnader drabbar enskilda och är ett allvarligt hot mot det egna ägandet. Därför arbetar vi aktivt för att motverka sådana beslut. Att äga sitt hem innebär att man tar större ansvar för förvaltningen av det, vilket hela samhället tjänar på.