Deklarationspapper
Huslänga med bruna villor
Huslänga med bruna villor

Oförutsägbar fastighetsskatt skulle drabba småhusägare hårt

Småhusägarna ska inte användas regulator för statens utgifter. Det skulle underminera fastighetsskattens legitimitet fullständigt.

På SvD brännpunkt skriver Göran Collert med flera att dagens kommunala fastighetsavgift bör göras om till en fastighetsskatt. Skribenterna anger inte några beloppsnivåer, men om de vill återgå till den gamla skattenivån, det vill säga 1 % av taxeringsvärdet, ökar skatten kraftigt i hela landet. Skatten på ett fristående småhus i Umeå skulle i snitt ligga på 21 000 kr, i Malmö 33 000 kr, i Göteborg 42 000 kr och i Stockholm 65 000 kr. Det totala skattetrycket skulle öka med 25 miljarder.

Det är dock en allmän missuppfattning att fastighetsskattereformen minskade den offentliga sektorns skatteintäkter. Dagens kommunala fastighetsavgift drar in mer pengar än vad den gamla fastighetsskatten någonsin gjorde. När den gamla fastighetsskatten var som högst år 2007 låg skattetrycket på 13,5 miljarder. I år ligger skattetrycket på 17 miljarder.

Trots det ökade skattetrycket väcker dagens kommunala fastighetsavgift inte lika starka känslor. En anledning är att den är mer förutsägbar. I det tidigare systemet kunde skatten öka med 10-tusentals kronor, bara för att grannen renoverat och sålt dyrt. Takbeloppet förhindrar detta. Vi vänder oss starkt emot att skribenterna vill återgå till det gamla godtyckliga systemet.

Skribenterna föreslår att fastighetsskatten ska begränsas genom att en begränsningsregel införs på lägre inkomster. Det kan låta bra, men innebär samtidigt att fastighetsskatten blir en förtäckt inkomstskatt. Den som byter jobb och får ett lönepåslag, får med ett sådant skattesystem inte bara betala högre inkomstskatt, utan även höjd fastighetsskatt. Marginaleffekterna skulle bli omfattande.

Skribenterna menar vidare att ”det totala skattetrycket kan regleras med momsen och fastighetsskatten som regulatorer”. Det innebär att om försvaret är i behov av låt säga 4 miljarder ytterligare i anslag, skulle fastighetsskatten behöva skruvas upp från 1,0 % till 1,1 %.

Att använda småhusägarna som regulator för statens utgifter, skulle underminera fastighetsskattens legitimitet fullständigt.

Stefan Johansson
Intressepolitisk chef Villaägarna

Håkan Larsson
Chefekonom Villaägarna

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.