Svenska sedlar
Svenska sedlar

Nationalekonom vill slopa taket för fastighetsskatten

Dagens Nyheter (18/2 2020) skriver om professor Peter Englunds förslag på en ny fastighetsskattereform. Han utreder detta förslag på tankesmedjan SNS. Englund vill att skatten sänks från 0,75 procent av taxeringsvärdet till 0,45 procent och att taket i beskattningen tas bort.

Villaägarna är positiva till den första delen av förslaget. Vi har också föreslagit att skatten bör sänkas från dagens 0,75 procent till 0,5 procent. Skälet är att fastighetspriserna har ökat mycket kraftigt sedan skattereformen genomfördes. Det har resulterat i höjd skatt för dem som ligger under taket, dvs. de som har taxeringsvärden som understiger 1 113 200 kr.

Hälften skulle få sänkt skatt

Om skatten skulle sänkas till 0,45 procent av taxeringsvärdet med bibehållet tak, skulle lite drygt hälften av landets småhusägare få sänkt skatt. Från i genomsnitt 80 kr per år i Eskilstuna till 3 300 kr i Karlshamn. En sådan reform skulle kosta ungefär 2,5 miljarder kronor. Det är rimligt att skatten sänks med tanke på att landets småhusägare aldrig har varit så hårt beskattade som idag. När skattetrycket var som högst med den gamla fastighetsskatten, låg beskattningen på småhus på 13,5 miljarder kronor. I år ligger skattetrycket på 17 miljarder. Det är därför rimligt att fastighetsavgiften sänks från 0,75 procent till 0,45 procent, som Peter Englund föreslår.

Villaägarna säger nej till oförutsägbart system

Peter Englund går dock vilse i sitt andra förslag. Han vill ta bort taket i fastighetsbeskattningen och gå tillbaka till ett system där skatten åter blir godtycklig och oförutsägbar. Ett system som innebär att en småhusägare kan få höjd skatt, bara för att grannen renoverat och sålt dyrt. Det upplevdes som djupt orättfärdigt.

Det finns en logik i att beskatta inkomster. Ju högre inkomst man får, desto mer får man betala i skatt. Men ett hus genererar inga löpande inkomster. Ett hus bor man i. Det är där man ser sina barn växa upp och sina föräldrar åldras. Att beskatta detta saknar folklig förankring.

Taket i fastighetsskatten gjorde systemet mer förutsägbart. Dagens system är konstruerat så att det finns en koppling mellan inkomst och beskattning, eftersom taket i beskattningen är kopplat till den allmänna löneökningen. När taket infördes låg det på 6 000 kronor. I år ligger taket på 8 349 kronor.

Tiotusentals mer i skatt om tak tas bort

Om Peter Englunds förslag blir verklighet, skulle Stockholms 42 000 småhusägare få en skattehöjning med ca 17 000 kr i snitt, en ökning med 190 %. I Göteborg skulle skatten öka med 9 500 kr, i Malmö 5 800 kr och i Umeå 1 500 kr. Det totala skattetrycket skulle öka med totalt ca 2,8 miljarder kronor.

Englund har glömt hur regeringen Persson brottades med frågan. Den 13 maj 1998 kunde man i Aftonbladet se hur sex partiledare demonstrerade mot fastighetsskatten. Det var Schyman, Bildt, Johansson, Leijonborg, Svensson och Schlaug. Framför dem stod 15 000 demonstrerande villaägare. Rubriken löd:  ”Bilden Persson inte ville se”.

I artikeln i Dagens Nyheter intervjuas även SBAB:s chefekonom Robert Boije. Han jobbade med fastighetskatten som opolitisk tjänsteman på finansdepartement samma år, alltså 1998, och har en mer balanserad bild än Peter Englund. Han blev ”helt nedringd” och konstaterar att återinförd statlig beskattning är ”politiskt dödfött”.

Villaägarna delar hans bedömning och påminner om vad Göran Persson skrev i sina memoarer om fastighetsskattefrågan: ”Detta var troligen en av mina stora felbedömningar i valrörelsen 2006. Men jag orkade faktiskt inte köra över min tredje finansminister.”

Läs artikeln i Dagens Nyheter

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.