Sommarstuga på landet
Hus vid sjö

Miljöpartiet har tagit ledartröjan i höjd fastighetsskatt 

Inom kort träffas Miljöpartiet för kongress. Då ska man fatta beslut om en rad dokument, varav Program för social rättvisa är ett. Programmet innehåller en rad nya åtaganden för staten, vilket Villaägarna inte har några synpunkter på i sig. Däremot är vi starkt kritiska till de skattehöjningar på boendet som föreslås.

Skattesatsen och taket för fastighetsskatten ska höjas. Inte nog med det. Ägda bostäder utöver den man är folkbokförd i ska beskattas högre än den ordinarie bostaden. Detta kan bara tolkas som att fastighetsskatten först ska höjas för alla småhus. Sedan lite till för sommarstugor.

Miljöpartiet nämner dock inte hur mycket beskattningen ska öka så det kan vi bara gissa oss till. Här följer en sådan gissning.

Räkneexempel om fastighetsskatten höjs

En familj har ett radhus värt 3,5 miljoner kronor och en sommarstuga värd 2 miljoner kronor - genomsnittliga marknadsvärden ligger på många håll klart över dessa nivåer. Idag betalar familjen den maximala fastighetsskatten på 8 524 kronor vardera för båda fastigheterna. Skatten är 0,75 procent av taxeringsvärdet som är 75 procent av marknadsvärdet. Men man slår alltså i taket. 

Den totala fastighetsskatten blir 17 048 kronor för familjen.

Antag att Miljöpartiet vill höja fastighetsskatten från 0,75 procent till 1,0 procent för permanentbostaden och till 1,25 procent för sommarstugan. Det skulle innebära att fastighetsskatten för familjen blev 26 250 kronor för radhuset och 18 750 kronor för sommarstugan. Totalt 45 000 kronor.

Men  Miljöpartiet kommer att ha  ett tak för sin fastighetsskatt om än höjt från dagens nivå. Var taknivån ska ligga kan vi bara gissa.

I en intervju i Dagens Industri säger Miljöpartiets Karolina Skog att taket kanske ska fördubblas.

Om det fördubblas blir skatten för radhuset 17 000 kronor och förmodligen något högre för fritidshuset beroende på var miljöpartiet lägger fritidshustaket. Familjen lär få en ny boendebeskattning på cirka 35 000 kronor per år.

Nej till höjd löpande beskattning 

Visserligen skriver Miljöpartiets partistyrelse i sitt förslag att stämpelskatten, som är en skatt man får betala vid köp av småhus, ska sänkas. Men att höja den löpande beskattningen för att kunna sänka skatten vid köp av bostad är ingen bra idé. Särskilt inte när Miljöpartiets partistyrelse några rader ner skriver att ränteavdragen ska trappas av – något som försämrar för alla de familjer som behövt ta lån för att köpa sina bostäder.

Avtrappade ränteavdrag är Miljöpartiet inte ensamma om att förespråka i svensk politik. Men inget annat parti har sammantaget så många och så långtgående förslag om höjda boendeskatter. Det är särskilt beklagligt, eftersom Miljöpartiet också innehar bostadsministerposten.

Jaga inte bort hushåll från sina bostäder 

Märta Stenevi borde snarare jobba för lägre beskattning på sitt område så att fler hushåll ska kunna förverkliga sina drömmar om radhus, småhus och varför inte fritidshus. Men just nu jobbar Stenevi mer för att, med beskattning, jaga bort hushåll från sina bostäder. 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.