Ben i folksamling går omkring
Deklarationspapper
Ben i folksamling går omkring

Centerpartiet vill höja fastighetsskatten 

I september 2019 höll Centerpartiet kongress. Under rubriken ”Vi för Sverige framåt” menar Centerpartiet att Sverige är i stort behov av reformer som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Centerpartiet vill därför se en grundlig skattereform som syftar till att skapa mer jobb och tillväxt.

Sänkt ränteavdrag

För att skatten på arbete ska kunna sänkas menar Centerpartiet att skatteuttaget från fastighetssektorn behöver öka. De vill därför se en bred politisk överenskommelse om bostadsbeskattningen. I en sådan överenskommelse är Centerpartiet berett att ”se över ränteavdraget.”

För den som har ett lån på 3 miljoner kronor och en bolåneränta på 1,5 procent kommer räntekostnaden att öka från 31 500 kronor till 38 250 kronor per år om ränteavdraget sänks från 30 procent till 15 procent. Ekonomer brukar dessutom räkna med att priserna minskar med ca 1 procent för varje procentenhet ränteavdraget sänks. Så väljer Centerpartiet att sänka ränteavdraget från dagens 30 procent till 15 procent, kommer priset på ett hus värt 3 miljoner kronor att minska med ca 450 000 kronor.

Höjd fastighetsavgift

Centerpartiet vill också ”se över” skatten att äga sin bostad, alltså fastighetsavgiften. De vill även göra en översyn av de regionala skillnaderna i fastighetsavgiften. Centerpartiet skriver inte hur de vill förändra fastighetsavgiften, men avser de att återinföra den gamla fastighetsskatten, kommer skatten på ett hus taxerat till 3 miljoner kronor att öka från ca 8 000 kronor till 30 000 kronor.

Kombinationen av sänkt ränteavdrag och höjd fastighetsavgift/skatt kommer att bli mycket kännbar för landets småhusägare. Inte minst för den unga barnfamiljen som är tungt belånad. Reformerna kommer att leda till att värdet på bostäder minskar, samtidigt som boendekostnaderna ökar.

Reformerad reavinstbeskattning

Centerpartiet vill dock inte bara göra försämringar. De vill även se en ”reform av reavinstbeskattningen för att öka rörligheten på bostadsmarknaden”.

Centerpartiets partistämma 26-29 september 2019