Gult betonghus på gata
Gult betonghus på gata

Bostadskrasch om taket i fastighetsavgiften tas bort

Många liberala ekonomer vill som på 90-talet se en stor skattereform. Och precis som då vill de skicka notan till landets småhusägare.

I VK den 8 maj argumenterar den liberala tankesmedjan Fores för en ”rättvis och effektiv” fastighetsskatt utan tak.

Det finns en logik i att betala skatt på inkomster. Ju mer man tjänar, desto mer skatt betalas. Men hus genererar inga inkomster. Ett hus bor man i. Det är där man ser sina barn växa och föräldrar åldras. Att beskatta detta saknar folklig förankring.

En fastighetsskatt utan tak är dessutom oförutsägbar. Skatten kan i ett sådant system öka kraftigt bara för att grannen renoverat och sålt dyrt. Men inte bara då. Skatten ökar också om exempelvis Riksbanken börjar föra en mer expansiv penningpolitik, eftersom det leder till stigande taxeringsvärden. Det är ett orimligt system.

Fores vill komma runt detta problem genom att basera skatten på inköpspris. Men det leder till andra problem. Flyttkedjorna kommer att stanna av, eftersom skatten ökar vid flytt. Dessutom kommer unga i ett sådant system typiskt sett få betala högre skatte än äldre.

I Fores rapport står att ”för att en fastighetskatt ska vara politiskt genomförbar måste […] förutsägbarheten öka. Detta låter sig göras med begränsningsregler.”

Det låter kanske bra, men en begränsningsregel som baseras på inkomst innebär att en löneökning inte bara leder till höjd kommunalskatt, utan även höjd fastighetsskatt. Det skulle driva upp marginalskatterna, som Fores säger sig vilja sänka.

Dagens fastighetsavgift må ha sina skönhetsfläckar, men Villaägarna har dragit slutsatsen att det ändå är det minst dåliga systemet. Om den gamla fastighetsskatten inte hade avskaffats, skulle skatten i genomsnitt varit 1 200kr högre i Dorotea än idag, 2 500kr högre i Skellefteå och hela 13 500kr högre i Umeå.

Det är dessutom en myt att skattetrycket på landets småhusägare minskat. När den gamla skatten var som högst 2007 låg det totala skattetrycket på 13,5 miljarder. Idag ligger skattetrycket från fastighetsavgiften på 17 miljarder. Det som ändå gör att människor accepterar avgiften, är att takbegränsningen gör att avgiften inte kan öka med tiotusentalskronor från ett år till ett annat.

Fores nyttjar coronakrisen som hävstång för en fastighetsskatt utan tak. Det är magstarkt. En varselvåg har svept över Västerbotten. Många kommer att bli av med sina jobb. Bostadspriserna faller. En fastighetsskatt utan tak, kommer inte bara minska småhusägarnas marginaler. Det kommer även leda till krasch på bostadsmarknaden. Banksektorn skulle hamna i gungning och ekonomin bottenfrysa.

Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.