Kalender med datum
Man vid dator antecknar i bok
Kalender med datum

Viktiga hållpunkter 

Sommaren 2021 får du beslutet om taxeringsvärde på din fastighet, antingen via digital brevlåda eller via brev med posten.

  • Mitten av juni 2021

Har du en digital brevlåda får du beslut om ditt nya taxeringsvärde digitalt

  • Början av juli 2021

Saknar du digital brevlåda får du beslut om ditt nya taxeringsvärde med posten

 

De flesta får ett förslag till nytt taxeringsvärde. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra något. Om du istället får en fastighetsdeklaration måste du deklarera. Det är bara en av fastighetsägarna som behöver lämna in deklarationen.