Människor står och pratar i folksamling
Människor står och pratar i folksamling

Strid om fastighetsskatten på Socialdemokraternas kongress

Den 3–7 november håller Socialdemokraterna kongress. Denna S-kongress kommer att bli ihågkommen för att man byter partiledare och att finansminister Magdalena Andersson, om hon väljs, föreslås för riksdagen att bli Sveriges nya statsminister.

Några veckor efter statsministeromröstningen behandlas regeringens förslag till budget i riksdagen. Det ser just nu ut att kunna bli en öppen historia eftersom varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet gett regeringen sitt stöd. Deras stöd kommer att krävas om Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna enas om ett alternativ mot regeringens budget. 

10 partidistrikt har motionerat om höjd fastighetsskatt

Men i skuggan av partiledarbyte, statsministerbyte och budgetförhandlingar ska även S-kongressen debattera och fatta beslut om fastighetsskattens framtid. Frågan om höjd fastighetsskatt engagerar socialdemokrater på alla nivåer.

Tio av 26 partidistrikt har motionerat till S-kongressen om höjd fastighetsskatt samt 16 arbetarkommuner och 18 enskilda motionärer. Alla motioner handlar om ökat skatteuttag.

Fastighetsskatten höjs för alla om skatten baseras på marknadsvärdet

Flera har motionerat om att fastighetsskatten borde baseras på marknadsvärdet.

En av dem är Gällivare arbetarkommun som har motionerat om införandet av en progressiv fastighetsskatt baserad på marknadsvärdet. Man anser att en sådan modell skulle ge ”flera positiva effekter”. För statskassan kanske, men inte för småhusägare i Gällivare och övriga Norrbotten som alla skulle få höjd fastighetsskatt. Precis som alla andra småhusägare i landet.

Att motionen leder till höjd skatt på småhus är lätt förstå. Idag beräknas fastighetsskatten på taxeringsvärdet, som ska motsvara 75 % procent av marknadsvärdet. Arbetarkommunen vill att skatten ska beräknas på hela marknadsvärdet istället, det vill säga på 100 % av värdet. Dessutom vill man att fastighetsskatten ska vara progressiv.

Idag är fastighetsskatten 0,75 % av taxeringsvärdet, men det finns ett tak. För 2021 är takbeloppet 8 524 kronor.

Det genomsnittliga taxeringsvärdet för ett småhus i Gällivare 2021 är 1,2 miljoner, vilket ger en fastighetsskatt på 8 524 kronor. Men det finns en eftersläpning i taxeringsvärdena och huspriserna stiger.

Enligt Svensk Mäklarstatistik är det genomsnittliga marknadsvärdet på småhus 2,1 miljoner kronor i Gällivare under den senaste 12-månadersperioden. Om vi antar att procentsatsen är oförändrad skulle den genomsnittliga fastighetsskatten för ett småhus i Gällivare öka till 15 750 kronor med arbetarkommunens motion, jämfört med dagens 8 524 kronor.

Om fastighetsskatten dessutom ska vara progressiv kan höjningen bli ännu kraftigare beroende på vilka procentsatser man väljer.

Fastighetsskatt snarare än fastighetsavgift 

Många motionärer resonerar om ”återinförd” fastighetsskatt. Man anser felaktigt att den avskaffades 2008. Reformen 2008 innebar att fastighetsskatten sänktes från 1,0 till 0,75 procent av taxeringsvärdet och vi fick ett tak som nu är 8 254 kronor per år. Det var en stor förbättring.

Men fastighetsskatten avskaffades inte. Politikerna bytte namn på den till fastighetsavgift. Men om en avgift inte är betalning för en specifik tjänst är det inte avgift utan en skatt.

Dessutom höjdes reavinstskatten för privatbostäder till 22 procent som en del av finansieringen. 

S partistyrelse avslår förslagen om förhöjd fastighetsskatt 

Mot floden av motioner från distrikt och föreningar i Socialdemokraterna står partistyrelsen som svarat på motionerna. De yrkar avslag på de många förslagen om höjd fastighetsskatt:

”Förutsägbarheten för människors boendesituation är viktig. Kritiken mot fastighetsskatten handlar sällan om vilja att bidra till det gemensamma, utan om rädslan för att behöva lämna sitt hem eller få mycket högre boendekostnader. På så vis har fastighetsskatten och marknadshyror [på hyreslägenheter] betydande likheter.”

Därefter konstaterar partistyrelsen att ett skattesystem måste ha hög legitimitet, vilket underförstått bara kan tolkas som att höjd fastighetsskatt skulle undergräva legitimiteten.

Villaägarna håller tummarna för att partistyrelsens förslag vinner bifall på kongressen. Men vi oroas av de många motionärerna på alla nivåer som vill se kraftigt höjd fastighetsskatt.

Man ska också komma ihåg att för att socialdemokratin ska kunna inneha regeringsmakten krävs sannolikt både samarbete och stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som båda vill höja fastighetsskatten. Vilka kompromisser dessa partier kan förhandla sig fram till kan vi bara gissa idag.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.