Plånbok med måttband
Mamma och två barn leker på matta i vardagsrum
Plånbok med måttband

Småhusägare ska inte vara statens mjölkko

När skatter ska höjas säljs beskedet alltid in med att någon annan ska betala, företrädesvis ”de rika”. Studerar man förslagen närmare visar det sig däremot att ”de rika” omfattar en stor andel av befolkningen. När den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden och LO nu passar på att använda Coronakrisen som förevändning för att presentera de skattehöjningar de alltid vurmar för är det just de rika som ska betala.

För att ytterligare spä på klasskampsdimensionen i argumentationen kryddas förslaget med en båtskatt. Att Sverige tillsammans med övriga Norden är ett av få länder där båtliv är tillgängligt och möjligt också för människor med modesta inkomster får inte stå i vägen för den symbolladdade klasskampsretoriken.

Särskilt förtjusta verkar Tiden vara i att beskatta egendom som inte genererar löpande inkomst, så som fastigheter och mark. Argumentet för detta är att det är en ”stabil skattebas som inte kan lämna landet”. Landets småhusägare betraktas med andra ord som en lämplig mjölkko helt enkelt eftersom de bor där de bor.

Idén om att löpande beskatta egendom som inte genererar löpande intäkter kolliderar med hur vårt skattesystem i övrigt är uppbyggt. Andra typer av fast egendom beskattas inte på samma sätt: du skattar inte för en dyrbar tavla som du hänger på väggen eller på en guldtacka du förvarar i kassaskåpet. Istället beskattas eventuell vinst du gör vid en försäljning.

Den gamla fastighetsskatten var orättfärdig och slog hårt mot landets småhusägare. Eftersom den inte var relaterad till intäkter kunde beskattningen leda till att människor var tvungna att lämna hus och hem. Ett återinförande utan tak skulle i ljuset av de senaste årens värdeökningar innebära att många hårt arbetande människor skulle få sin privatekonomi kraftigt kringskuren.

I Göteborgs stad ökar fastighetsskatten med ca 15 000kr för ett snitthushåll om Tidens förslag blir verklighet. I Partille handlar det om 13 000kr. För många enskilda hushåll skulle skatten öka betydligt mer än så. Skattetrycket för småhusägarna i Västragötalandsregionen skulle totalt öka med ca 1,3 miljarder.

Tidens argumentation för återinförd fastighetsskatt är endast billig populism i syfte att ge intrycket att det är någon annan som ska stå för fiolerna. I stället för att betrakta landets småhusägare som ett ymnighetshorn för staten att ösa ur, borde en tankesmedja som Tiden, som säger sig verka för rättvisa och jämlikhet, verka för att fler människor, inte färre, ska ha råd att bo i ett eget hus. Undersökning på undersökning visar att småhus är den mest uppskattade och efterfrågade boendeformen, också bland unga. En rättvis bostadspolitik är en bostadspolitik som gör att fler har råd att förverkliga villadrömmen och en skattepolitik som inte fäller krokben för dem.

Lars Anders Johansson, Samhällspolitisk expert
Håkan Larsson, Chefekonom

Läs artikeln i Göteborgs-Posten

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.