Svenska sedlar
Kvinna väljer valsedel
Kvinna väljer valsedel

Fastighetsskatten kan bli den stora valfrågan 2022

Det har blåst upp till politisk strid om fastighetsskatten. Den 13 mars kunde du läsa i Dagens industri att Anders Ygeman (S), som är ordförande för Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt, ”tar strid för höjd kapitalskatt och fastighetsskatt”. Den 15 mars kunde du i samma tidning läsa att även Socialdemokraterna i Skåne och Jönköping anslutit sig till den linjen. Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i november.

Den 18 mars meddelade Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Karolina Skog att även Miljöpartiet kommer att ta upp frågan om återinförd fastighetsskatt på sin kongress i oktober. Sedan tidigare vet vi att även Vänsterpartiet driver frågan om höjd fastighetsskatt.

V vill införa en skatt på taxeringsvärden över fyra miljoner

Hittills är det bara Vänsterpartiet som fastslagit hur de vill förändra fastighetsskatten. De vill införa en extra fastighetsskatt på 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger fyra miljoner kronor och där den kommunala fastighetsavgiften finns kvar i botten. Samtidigt inför Vänsterpartiet en begränsningsregel på fyra procent av inkomsten.

Förslaget har sin udd riktad mot framför allt ett antal kommuner i Stockholms län. Om hänsyn inte tas till begränsningsregeln, kommer skatten i Vaxholm i snitt att öka med cirka 11 000 kronor per år, i Täby och Sollentuna cirka 21 000 kronor, Stockholm 25 000 kronor, Nacka 30 000 kronor, Sundbyberg 33 000 kronor, Solna 41 000 kronor, Lidingö 65 000 kronor, och Danderyd 81 000 kronor.

Begränsningsregeln skulle innebära att det hushåll som exempelvis har 50 000 kronor i samlad hushållsinkomst per månad får ett ”tak” på 24 000 kronor per år i fastighetsskatt och den som har en hushållsinkomst på 100 000 kronor per månad skulle få betala 48 000 kronor per år.  

Förklaringen till att taxeringsvärdena är så höga i många av Stockholms kranskommuner är att kommunerna under lång tid försummat att bygga just småhus. Inte nog med att småhusägare tvingas ta stora lån i dessa kommuner och betala höga räntekostnader, med Vänsterpartiets förslag ska de alltså även betala upp mot fyra procent av inkomsterna i skatt. Effekten kommer att bli förödande, både för det enskilda hushållet och för bostadsmarknaden. Värdena på fastigheter kommer att sjunka, samtidigt som lånen ligger kvar. Det kommer också minska inflyttningen till Stockholm. Vem vill ta ett jobb i Stockholm om du där måste betala ytterligare fyra procent inkomstskatt?

MP vill höja taket för fastighetsskatten

Miljöpartiet är inne på en annan linje. De vill i stället höja taket. Idag finns 1,4 miljoner småhus i kommuner där det genomsnittliga taxeringsvärdet överstiger takbeloppet. Hur mycket taket ska höjas har inte Miljöpartiet uttalat sig om. Men om de höjer det till låt säga 15 000 kronor, kommer det totala skattetrycket på landets småhusägare öka från ca 16 miljarder kronor till 23 miljarder kronor. Miljöpartiets förslag kommer att slå brett och beröra många småhusägare.

S i Stockholm och Skåne förordar olika modeller

Socialdemokraterna i Stockholm förordar ett borttagande av den ”progressiva beskattningen”. De är med andra ord inne på att ta bort taket helt och hållet. En sådan reform skulle bli mycket kännbar i hela landet och öka det totala skattetrycket på landets småhus till 31 miljarder kronor.

Socialdemokraterna i Skåne verkar dock vara medvetna om vilka förödande effekter detta skulle få både för enskilda hushåll och bostadsmarknaden i stort. De verkar snarare vara inne på en kombination av Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag, det vill säga dels höja taket, dels införa en extra skatt över ett visst taxeringsvärde.

M, KD och SD kritiska till fastighetsskatten

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var snabbt ute och kritiserade förslagen från Socialdemokraternas distrikt och Miljöpartiet. De vill slå vakt om det system som råder idag, det vill säga där det finns en kommunal avgift som ökar i takt med taxeringsvärdet, men där det finns ett tak på cirka 8 500 kronor som ökar i samma takt som det allmänna löneläget.

C är otydliga i frågan

Centerpartiet har tidigare sagt nej till återinförd fastighetsskatt och till Dagens industri säger Annie Lööf lite kryptiskt att ”Centerpartiet går till val på vår politik, som innebär sänkta skatter på jobb och företagande”. Uttalandet kan tolkas på två sätt. Det kan innebära att de motsätter sig höjda skatter för småhusägare, men faktum är att ”nej till återinförd fastighetskatt” inte är samma sak som nej till höjd fastighetsavgift.

En politiker kan mycket väl inför valet tydligt säga nej till att återinföra den gamla fastighetsskatten på 1 procent av taxeringsvärdet, men efter valet driva frågan om höjd kommunal fastighetsskatt. Vi vet därför inte i nuläget vad Centerpartiet tycker om höjt tak.

L har tidigare drivit förslaget om höjd kommunal fastighetsavgift

Liberalerna har inte kommenterat förslagen offentligt ännu. De har tidigare varit tydliga med att de inte vill återinföra den gamla fastighetsskatten, men de har inte heller stängt dörren för förändringar i den kommunala fastighetsavgiften. I Liberalernas tidigare partimotioner kunde du bland annat läsa:

”Att sänka skatten på jobb och företagande kräver finansiering genom motsvarande skattehöjningar. Mervärdesskatten kan därför öka. Det kan bland annat åstadkommas genom att de olika momsnivåerna justeras något uppåt. Den kommunala fastighetsavgiften kan höjas och ränteavdraget fasas ut under en längre period.”

Villaägarna mobiliserar för kamp mot fastighetsskatten

Hittills är det bara oppositionspartierna som sagt blank nej till höjd fastighetsskatt och fastighetsavgift. Av det som sagts vet vi ännu inte var vi har Liberalerna och Centerpartiet, men allt tyder på att de kan tänka sig höjd fastighetsavgift. Efter partikongresserna vet vi även hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställer sig till frågan. Det parti som hittills varit tydligast är Vänsterpartiet.

Att taxeringsvärdena stigit kraftigt, beror framför allt på att det råder stor bostadsbrist på många håll i landet. Men det är inte den enskilda småhusägaren som rår för att taxeringsvärdena skenar. Ändå ska småhusägare betala för decennier av misslyckad bostadspolitik.

Att betala löpande skatt på egendom är dessutom något som inte rimmar väl med det övriga skattesystemet. I stället betalas skatt vid en försäljning. Och denna skatt är mycket hög i Sverige. Enligt Boverket är ”flyttskatterna” i Sverige troligtvis de högsta inom hela OECD.

Det som gjorde den gamla fastighetsskatten till ”Sveriges mest hatade skatt” var dess oförutsägbarhet. Skatten saknade tak och ökade om grannen renoverat och sålt dyrt. Tas taket i beskattningen bort, så som Socialdemokraterna i Stockholmsdistriktet förespråkar, kommer människor åter drivas från hus och hem. Endast de med tjocka plånböcker kommer att ha råd att bo på orter där det råder bostadsbrist. Det är inte rimligt.

Landets husägare har många tunga motståndare mot sig. Finanspolitiska rådet, Riksbanken, nationalekonomer på landets universitet för att nämna några. Detta är tvivelsutan den viktigaste frågan landets småhusägare stått inför på många år och det är viktigt att samtliga lokalföreningar i Sverige blåser till strid. Det ser mörkt ut, men Villaägarna har gått segrande ur liknande strider förr. Förbundet samlar drygt 300 000 medlemshushåll och tillsammans kan vi göra skillnad.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.