Glasåtervinning
Kvinna som återvinner förpackning
Kvinna som återvinner förpackning

Tvinga inte boende att släpa glas och papper

Insamling av glas och papper ska ske bostadsnära och utan extra kostnader, precis som förordningarna säger. Det skriver Villaägarnas Riksförbund, HSB Riksförbund, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Riksbyggen i en debattartikel.

Det blir enklare för alla att källsortera år 2021; då det utökade producentansvaret för insamling av förpackningar- och returpapper börjar gälla. Vi kan se fram emot bättre service, när producenterna ska ordna insamling där vi bor. I stället för att vi ska behöva ta med oss våra förpackningar och gamla tidningar till en återvinningsstation långt bort blir nu huvudregeln att bostadshus ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som vanliga hushållssopor. Införandet ska dessutom ske utan att vi som boende ska betala några hämtkostnader, eftersom det utökade producentansvaret innebär att producenterna från 2021 har fullt finansiellt ansvar för insamlingen.

Vi vet att boende vill ha insamlingen nära bostaden, samlad och inte utspridd på olika platser och att insamlingssystem blir otydliga när olika förutsättningar gäller för insamlingen av olika typer av förpackningar. Vi vet också att många flerbostadshus har bostadsnära insamling som fungerar väl men att producenterna under 25 år inte tagit det fulla ekonomiska ansvaret, utan låtit de boende betala två gånger. Först som konsument genom en förpackningsavgift inbakad i varans pris och sedan genom att bekosta bostadsnära insamling genom sin hyra eller avgift.

Den nya bostadsnära förpackningsinsamlingen ska vara i drift 2021 och då erbjudas sex av tio bostadsfastigheter. 2025 ska alla bostadsfastigheter erbjudas hämtning. Det pågår därför flera samråd mellan kommuner och aktörer som vill tillhandahålla insamlingssystem. Efter att ha tagit del av samrådsprotokoll mellan kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) befarar vi att producenterna inte har för avsikt att följa kraven i förordningarna.

Vi vet att boende vill ha insamlingen nära bostaden.

Magnus Ulaner, Patrizia Finessi, Rikard Silverfur, Jennie Wiederholm, Karolina Brick, Håkan Larsson

Vi har fått veta att FTI under dessa samråd presenterat förslag där de inte vill hämta alla typer av förpackningar i bostadshus, utan slippa att hämta kärl med glas och returpapper. Boende ska i stället tvingas släpa tunga glasflaskor och tidningar till en ny variant av insamlingsstationer. FTI vill dessutom att de fastighetsägare som vill erbjuda insamling av glas och papper i återvinningsrum ska betala extra för hämtningen.

Kort sagt är FTI:s erbjudande inte tillräckligt och strider dessutom mot de nya reglerna – och de vet om det. Ändå hoppas FTI att Naturvårdsverket ska godkänna ansökningar som inte uppfyller de nya reglerna.

Vi, som företräder boende och fastighetsägare, vänder oss nu till de kommuner som sitter i samråd med FTI och till Naturvårdsverket med en uppmaning att inte godkänna ansökningar för insamlingssystem som inte är fullständiga. För att ett insamlingssystem ska kunna godkännas ska hämtning av vanligt förekommande förpackningar erbjudas till minst 60 procent av Sveriges bostadsfastigheter från 2021 och till alla bostadsfastigheter senast 2025.

Om tidningar och glas inte kan lämnas på samma ställe som övriga förpackningar ökar risken markant att dessa i stället hamnar bland restavfallet. Resultatet blir att återvinningen av värdefullt material minskar och kommuner och boende får fortsätta betala det som producenterna sedan länge skulle ha finansierat. Vi accepterar inte att producenterna via FTI försöker slippa undan sitt ansvar. Insamling av glasförpackningar och returpapper ska ske bostadsnära och utan extra kostnader, precis som förordningarna säger. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.