Eu-flagga fladdrar i vinden
Kvinna väljer valsedel

Dina vardagsfrågor som avgörs i EU-parlamentet

Snart är det EU-val och debatten fylls med stora ord om ännu större frågor. Fred ska åstadkommas, klimat ska räddas och demokratin ska hållas högt. Då är det lätt att glömma bort att även små – men viktiga – frågor avgörs i Bryssel. Har du koll på dina vardagsfrågor som behandlas på EU-nivå?

En enskild politiker av 705 europaparlamentariker kan påverka som rapportör eller bli tungan på vågen i sin europeiska partigrupp för ett ställningstagande som gör skillnad i en stor fråga. Men chansen är bra mycket större att den skillnad en enskild politiker gör är i de ”små” frågorna där effekten på din vardag är desto större. Därför borde vi alla röstberättigade lägga större uppmärksamhet vid de ställningstaganden som våra svenska representanter gör.

Med svenska husägares vardag i fokus skickade Villaägarnas Riksförbund en enkät till partierna som idag finns representerade i Bryssel. Där bad vi dem redogöra vilka ställningstaganden de tagit genom röstning i direktiv med stor påverkan på villaägares vardag. I enkäten la vi särskild vikt vid Europaparlamentets ställningstagande innan vidare förhandlingar med Europas regeringar och kommission eftersom det tydligt visar vad politikerna som du kan rösta på har valt att stå upp för.  

Ett förhastat EU-beslut kan kosta dig hundratusentals kronor

I jakten på de stora målen förblindas många EU-politiker för vilka effekter deras beslut får i svensk vardag. Förankring tappas till väljaren och de unika förutsättningar som hemlandet har. Det blev tydligt i behandlingen av Energieffektiviseringsdirektivet (EPBD), som föreslog långtgående och för Sverige verkningslösa åtgärder till ruinerande kostnader. När parlamentarikerna tog ställning till EPBD under våren 2023, var det för ett förslag som vi beräknade skulle beslå tusentals villaägare med renoveringskrav för flera hundra tusen kronor till ringa klimatnytta. Efter förhandlingarna med regeringarna har kraven mildrats och getts nationellt inflytande kring formerna, men direktivet är fortfarande ett byråkratiskt monster att implementera med konsekvenser mot framtiden (år 2050) som är svåra att överblicka.

Ett annat exempel är uppdateringen av Avloppsdirektivet som riskerar bli kostsamt för allas våra VA-räkningar. Det högt stående målet om god vattenkvalité måste också vägas mot de omfattande och stundtals förlamande krav som följer. Miljöskyddande avloppsreningsverk förbjuds eftersom uppförandet av dem landar under ramdirektivet för vattens försämringsförbud. Men avloppsdirektivet, vars slutliga beslut troligen tas först efter valet i juni, presenterar ingen bra lösning för detta, i stället innebär direktivet stora krav på kväverening där sådana inte behövs och långtgående krav gentemot enskilda avlopp. Miljövinsterna är i bästa fall marginella men konsekvenserna kommer garanterat kännas i hushållens plånböcker.

Så bortförklarar EU-politiker destruktiva ställningstaganden

En förklaring som getts från partier som konsekvent röstat för destruktiva direktiv är att ”de vill kunna påverka sin europeiska partigrupp”. Men om denna partigrupp hela tiden agerar på ett förödande sätt för svenska hushåll kanske det snarare borde finnas skäl att ompröva sitt medlemskap i partigruppen?

Uppriktiga EP-kandidater behöver stå upp för de konsekvenser man röstat för i Europaparlamentet. Journalistiken behöver ställa de rätta frågorna. Och våra politiker ta ställning för hushållen i Sverige.

Debattartikeln publicerades i UNT den 30 maj 2024. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.