Eu-flagga fladdrar i vinden
Villaområde
Eu-flagga fladdrar i vinden

Så röstade partierna i EU-frågorna som påverkar husägare

Vart femte år är det val till Europaparlamentet och 9 juni är det dags igen. Vi har kartlagt hur svenska partier har röstat i områden som påverkar husägares vardag – energieffektivisering, avloppsfrågor, gränsöverskridande brottslighet och hållbar energi.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. De röster som svenska folket lägger avgör vilka från de svenska politiska partierna som får någon av de 21 platserna Sverige har i parlamentet.

- Villaägarnas Riksförbund har ställt frågor till partierna som vi tror kan ha betydelse för oss som bor i villa. Frågorna rör direktiv som bearbetats under den nu snart avslutade mandatperioden men som får betydelse för vår vardag framöver. Vi har också frågat hur de politiska partierna röstade när direktiven bearbetades i parlamentet, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarna.

Direktiven kan ha mer ideologisk spets för att sedan kompromissas vidare i ”trilogförhandlingar” med EU-kommissionen och Ministerrådet som utgör de andra två benen i EU:s uppbyggnad.

- Poängen med att fråga partierna vilket ställningstagande de gjorde i parlamentet är att det tydliggör vad partiets företrädare faktiskt var beredd att godta eller ta avstånd ifrån – utan krusiduller. För nyansering följer vi sen upp hur partierna ställer sig till det sedan framförhandlade resultatet.

Energieffektiviseringsdirektivet

Fastigheter i EU ska energieffektiviseras och för Sveriges del skulle det från början innebära att 180 000 husägare behövde renovera sina hus för 550 000 kronor enligt våra uträkningar.

Villaägarna påvisade att svenska hushåll är de med lägst utsläpp i Europa, tätt efter Island. Den kompromiss som kristalliserade sig under trilogförhandlingarna gav sedan ett nationellt självbestämmande och en betydlig förmildring för svenska husägare.

Så röstade partierna i Europaparlamentet 14 mars 2023

Parti Ställningstagande
Centerpartiet Emot
Kristdemokraterna Emot
Moderaterna Emot
Sverigedemokraterna Emot
Liberalerna Avstod
Miljöpartiet För
Socialdemokraterna För
Vänsterpartiet För

Avloppsdirektivet

Den 5 oktober 2023 tog EU-parlamentet ställning till Avloppsdirektivet (A9-0276/2023). Avloppsdirektivet har uppmärksammats utifrån Europaparlamentets långtgående ambitioner för både kommunala och enskilda anläggningar.

Villaägarna ifrågasätter ambitionernas miljönytta i förhållande till deras kostnader och konsekvenserna. För små anläggningar kan det innebära höjda taxor samt att fler enskilda avlopp förbjuds.

Så röstade partierna i Europaparlamentet 5 oktober 2023

Parti Ställningstagande
Centerpartiet För
Kristdemokraterna För
Moderaterna För
Sverigedemokraterna Emot
Liberalerna För
Miljöpartiet För
Socialdemokraterna För
Vänsterpartiet För

Gränsöverskridande brottslighet

Europaparlamentet tog den 14 juni 2023 ställning till ett direktiv om gränsöverskridande brottslighet. Här var man mycket restriktiva till vad tekniken för ansiktsigenkänning skulle kunna användas för och vilken roll artificiell intelligens (AI) ska ha.

I efterföljande förhandlingar förändrades förslaget till att ansiktsigenkännning ska kunna användas för att förhindra terrordåd, söka traffickingoffer och personer som misstänks för grova brott som mord, våldtäkt och väpnat rån.

Så röstade partierna i Europaparlamentet 14 juni 2023

Parti Ställningstagande
Centerpartiet För
Kristdemokraterna Emot
Moderaterna Emot
Sverigedemokraterna Emot
Liberalerna För
Miljöpartiet För
Socialdemokraterna För
Vänsterpartiet För

 

EU:s elmarknadsdesign

Elmarknadsdesignreformen är tänkt att kanalisera och öka investeringar mot hållbar energi. Reformen ska också betvinga prisutvecklingen för konsumenterna. Under Europaparlamentets behandling antogs reformen genom avgörande i industriutskottet, och efter trilogförhandlingar har reformen kunnat antas.

Reformen behandlades enbart i parlamentets industriutskott innan den fick gå vidare till trilog, svaren nedan visar hur de svenska partierna ställde sig till utskottets förslag.

Så ställde sig partierna till förslaget från EU-parlamentets industriutskott

Parti Ställningstagande
Centerpartiet För
Kristdemokraterna Emot
Moderaterna Emot
Sverigedemokraterna Emot
Liberalerna För
Miljöpartiet För
Socialdemokraterna För
Vänsterpartiet Emot

Partierna svarar!

Vill du djupdyka i hur partierna ställt sig i viktiga villafrågor i Europaparlamentet?

I dokumentet hittar du ännu fler frågor och svar samt partiernas egna motiveringar till sina ställningstaganden. 

Villaägarnas EU-enkät till partierna 2024

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.