Lagbok på båt
Snöplog
Radhuslänga i snö

Du kan vara skyldig att skotta och sanda kommunens mark

Husägare är oftast skyldiga att skotta och halkbekämpa trottoarer framför sina hus. En lag med anor från 1800-talet ger nämligen kommuner rätt att dumpa snöbekymret på fastighetsägarna, vilket en majoritet väljer att göra. Villaägarna kräver att den föråldrade snöröjningslagen skrotas.

En snöig vinter tvingas fotgängare välja mellan att promenera på bilvägen eller bestiga massiva snöhögar. Trottoarer i villakvarter begravs under snövallar som lämnas av plogbilar vars snöröjningsuppdrag slutar vid kantstenen.

Omöjligt för en handikappad eller en äldre att klättra över två meter höga snövallar

Oplogade trottoarer är ett utbrett problem över landet eftersom kommuner har laglig rätt att lägga ansvaret för underhåll av gångbanor på fastighetsägarna – ett knep för kommuner som då slipper betala för en heltäckande snöröjning.

1800-tals regeln gäller i majoriten av kommunerna

Bara fyra av tio kommuner har valt att befria privatpersoner från besväret. Knivsta kommun är ett exempel, samtidigt som grannar på andra sidan kommungränsen till Uppsala får ta fram snöskyffeln när snön faller.

Sunnersta egnahemsförening har arbetat för att kommunen ska skotta sin mark i över 13 år med svalt svar från lokalpolitiker. Ofta har ”höga kostnader” uppgetts som anledning till att trottoarer inte kan ingå i snöröjningsuppdraget, någon utredning om faktiska kostnader har däremot inte visats upp

Gunnar Westermark, som är aktiv i föreningen, berättar för Villaägarna att han har lagt 20 timmar på att snöröja kommunens mark bara den här vintern.

Snövallar ställer till det för färdtjänst

- Inne i stan är det ännu värre. Där plogar kommunen upp vallar samtidigt som fastighetsskötarna plogar snö utanför kantstenen. Det blir till enorma snöhögar som får ligga kvar. När färdtjänst ska släppa av resenärer måste det göras vid ett övergångsställe eller korsning, eftersom det är omöjligt för en handikappad eller en äldre att klättra över två meter höga snövallar.

Många vet inte om att de har ansvar att snöröja kommunens mark. Och sannolikt är det också därför som uppgiften ofta missköts. I en undersökning gjord av Sunnersta egnahemsförening 2023 kunde de konstatera att endast ett fåtal av granskade trottoarerna var snöröjda överhuvudtaget. Majoritet hade medvetet eller omedvetet misskött skottandet.

- Att ansvaret för snöskottning skuffas över på privatpersoner fungerar uppenbarligen inte. Nuvarande reglering härstammar från 1868 års ordningsstadga som i sin tur byggde på vad som gällde i Sverige ännu tidigare. Då var det avgörande att få så många som möjligt att hugga i med snöskyffeln, men idag har vi ju snöplogar. Det är extremt märkligt att den här uråldriga lagstiftningen finns kvar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg och fortsätter: 

Farliga trottoarer kostar inget för kommunerna

- Straffarbete togs bort för brottslingar i Sverige år 1965, så varför skulle inte småhusägares mossiga ansvar för gångbanor kunna tas bort idag? 

Att så få kommuner väljer att inte ta över ansvaret för snöröjning av trottoarer i villaområden spårar Stenberg till att pengarna för alla brutna ben inte ska hostas upp från den kommunala sparbössan, det får landstingen betala för.

Kommunerna ser bara kostnader i att utöka sitt snöröjningsansvar. Samhällskostnaderna för sjukskrivningar, brutna armar och ben är ingenting som hamnar på deras bord. För att få till en ändring i landet måste regeringen agera, riva upp lagen och eliminera kommunala besparingar på privatpersoners bekostnad. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.