Pappa och barn vid hus i Stockholms skärgård
Sopkärl i olika färger

Nya krav försvårar villaägares vardag på Värmdö

Värmdö kommun kräver nu av boende i skärgårdsmiljö åtgärdar sina tillfartsvägar. Tjänster för sophämtning och slamtömning som under decennier kunnat servas friktionsfritt villkoras nu med krav på 3,5 meter vägbredd och 18 meter vändplan. Ovanpå de nya kraven höjer kommunen en rad avgifter kraftigt mot villaägare.

- Nu under vinterns halka har boende på flera gator behövt börja släpa ut sina soptunnor till uppsamlingsplatser. För äldre är det här farligt. Kommunen hade kunnat undvika hela historien med andra upphandlingskrav gentemot fordonen, säger Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Ett äldre par som under decennier fått sin avloppstank tömd ställdes inför tre dyra alternativ som villkor för att deras tank skulle fortsätta tömmas. De valde då en fjärde väg som skulle bli billigare än kommunens föreslagna men ändå innebar drygt 60 000 kronor för att bredda tillfartsvägen. I slutändan efter att vägarbete utförts och kontrollbesiktigats framgick att kommunen från början gjort ett mätfel och att vägarbetet gjorts i onödan.

Orimliga Värmdö-krav kan spridas till fler kommuner

- Historien i sig är upprörande men de krav som kommunen börjat ställa för slamtömning ska också ses i ljuset av att kommunen tidigare farit fram med krav på nya lösningar som ska ersätta tidigare enskilda avlopp. Folk har därför investerat i slutna tankar som behöver tömmas regelbundet. Risken med den här sortens krav som ger nya krav är också att de sprider sig till andra kommuner, att ”så här kan vi gå fram, säger Håkan Larsson.

Kraven på tillfartsvägar kombineras också med att taxorna för villaägare chockhöjs till årsskiftet. Sophämtningen blir dyrare och nya straffavgifter tillkommer om en felsortering av avfallsfraktionerna upptäcks. Byggnationsavgifter, VA-tillsyn/installationer och bygglov höjs också kraftigt, i några fall med över 100-procentiga ökningar.

Hjärtlösa taxehöjningar kan skada förtroendet för kommunen fullständigt

Linda Nygren (S) som är ordförande i bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden i Värmdö, säger till tidningen Skärgården:

- Vi måste ta betalt för vad servicen kostar. Annars får alla Värmdöbor subventionera kontroller och tillstånd för företag via skatten.

Oppositionsrådet Deshira Flankör (M) kommenterar avgiftshöjningarna.

- Jag är orolig att 2024 års hjärtlösa taxehöjningar kommer att fullständigt skada förtroendet för kommunen. De extrema höjningarna ger intrycket av hänsynslöshet gentemot värmdöborna och den verklighet som råder med ökade levnadskostnader från alla håll. Särskilt tungt blir detta för de villaägare som har höga lån och redan drabbas av höjda räntor, inte minst värmdöbor som på äldre dagar valt att flytta ut närmare naturen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.