Idylliskt villaområde under sommaren
Kvinna som återvinner förpackning
Idylliskt villaområde under sommaren

Miljöpartiet vill rädda tidningsbranchen genom att vältra över insamlingskostnaderna på landets småhusägare

På grund av digitaliseringen läser allt färre papperstidningar. Det har gjort att tidningsbranschen har det ekonomiskt tufft. Miljöpartiets lösning på detta är att avskaffa producentansvaret och istället vältra över kostnaderna för tidningsinsamlingen på landets småhusägare.

- Vill Miljöpartiet rädda en bransch i kris, så kan de öka de statliga anslagen. Det är totalt orimligt att vältra över kostnaden för insamlingen på landets småhusägare via avfallstaxan, menar chefekonom Håkan Larsson.

Producentansvaret infördes 1994 och innebär att branschen ska inrätta returinsamlingssystem och betala för insamlingen av de produkter de sätter på marknaden. Det följer ”polluters pays principle”, dvs. den som sätter en produkt på marknaden ska också ansvara för att produkten samlas in när den väl blir avfall.

- Det är mycket förvånande att det skulle bli Miljöpartiet som avskaffade ”polluters pays principle”. Det är ju en princip som innebär att den som smutsar ner ska bära kostnaden för saneringen. Det är, i alla fall teoretiskt, ett sätt att förbättra miljön, menar Håkan Larsson.

Systemet har haft brister. Framförallt när det kommer till ersättningen. När det gäller plast materialåtervinns exempelvis bara 20 procent. Resten går till energiåtervinning. Kostnaderna för denna avfallshantering vältras till stora delar över på hushållen. Under de senaste 25 åren har producenterna vältrat över kostnader motsvarande tjugo miljarder kronor på landets husägare.

- Istället för att rätta till detta, vill Miljöpartiet nu öka kostnaderna ytterligare. Och det följer en tydlig trend. Efter 90-talskrisen var det till stora delar småhusägarna som fick stå för saneringen. Den som var med minns hur fastighetsskatten ökade till 1,7 procent. Regeringen misstar sig om de tror att Villaägarna stillatigande kommer acceptera att deras 300 000 medlemmar ska stå för notan även vid denna kris, avslutar Håkan Larsson.

Villaägarna har begärt möte med ansvarig minister Isabella Lövin.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.