Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan
Tre blåa sopkärl på rad
Återvinningspåse med skräp
Kvinna i med dator och kreditkort med familjen i soffan

Avvakta höjd sophämtningsavgift tills nya sopkärl kan levereras

Västervik höjde sophämtningsavgiften kraftigt 1 januari. Nytt är att småhusägaren ska sortera matavfall, men det kräver nytt sopkärl. Trots att Västerviks Miljö & Energi fortfarande har leveransproblem tar bolaget betalt som om den nya tjänsten redan var på plats. Det är inte acceptabelt.

I slutet av förra året fattade politikerna i Västerviks kommun beslut om en ny avfallstaxa för 2020.  Med den nya taxan blir sophämtningen betydligt dyrare. Det behövs enligt kommunen för att både täcka fasta kostnader och styra kommunens renhållningskunder mot ett mer hållbart och klimatsmart avfallssorterande. Där matavfallet ska kunna tas till vara för biogastillverkning.

Med den nya taxan blir sophämtningen betydligt dyrare. Det behövs enligt kommunen för att både täcka fasta kostnader och styra kommunens renhållningskunder mot ett mer hållbart och klimatsmart avfallssorterande. Där matavfallet ska kunna tas till vara för biogastillverkning.

Förra året fick den småhusägare som valde det minsta kärlet betala 1 930 kr för att få sina sopor hämtade varannan vecka. I år är lägsta pris 2 985 kr. En höjning med 55 procent alltså.

Nytt för i år är att småhusägaren då ska kunna sortera matavfall och restavfall. Men det finns en hake. Det kräver att småhusägaren får ett nytt sopkärl. Men det kommunala bolaget Västerviks Miljö & Energi har problem med leveransen och skyller leveransförseningen på Corona. Men på kommunens hemsida framgår att bolaget hade problem med leveransen redan i januari.

Nu har det nästan gått ett halvår sedan den nya taxan trädde i kraft. Trots att Västerviks Miljö & Energi inte kan prestera det kärl som krävs för att småhusägaren ska kunna sortera ut matavfallet tar bolaget betalt enligt den nya taxan.

Det betyder alltså att småhusägaren får betala för en tjänst som han eller hon inte får. Och det handlar uppenbarligen inte om något enstaka fall. Tvärtom skriver Västerviks Miljö & Energi på sin hemsida att ”många kunder” i mitten av juni fortfarande väntar på att få sitt nya matavfallskärl utkört.

Bolaget beklagar förseningen och vädjar till kunderna om förståelse. Så länge bolaget debiterar lägsta pris borde kunden vara nöjd, resonerar man. Det visar att Västerviks Miljö & Energi inte inser det orimliga i att småhusägaren ska betala 500 kr extra för det första halvåret utan att kunna sortera ut sitt matavfall.

Men det är inte acceptabelt. Vill Västerviks Miljö & Energi ha småhusägarnas förståelse på riktigt får de avvakta med prishöjningen tills de kan leverera nytt sopkärl.

Ingemar Appelquist, ordförande i Villaägarna i Tjust
Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Läs artikeln i Västerviks-Tidningen

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.