Avfall - gör det lätt att göra rätt!

Hanteringen av avfall måste bli effektivare och enklare. Idag har vi ett system som varken är kostnadseffektivt eller ger ordentliga materialströmmar. Hushållens avfall samlas in på olika sätt ute i kommunerna. Vi vill arbeta för en bättre hantering av vårt avfall, lägre kostnad för hushållen och ökad materialåtervinning.

Svenska hushåll hanterar årligen 4,2 miljoner ton avfall eller ca 430 kilo per person – allt från hushållssopor och förpackningar för återvinning till kasserade produkter. Systemet är krångligt, ineffektivt och tidsödande. Villaägarna vill se en enklare avfallshantering med ökad materialåtervinning.

Soppåsen med vanligt hushållsavfall ansvarar kommunen för att hämta. Förutom den, har de flesta av oss flera olika kärl hemma för sopsortering – gamla tidningar och förpackningar i glas, metall, plast och kartong ska lämnas på någon av Sveriges drygt 5 000 återvinningsstationer. För dessa ansvarar svenska producenter genom organisationen Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI.

I återvinningsstationerna, som ofta är skräpiga och överfulla, går det bara att lämna förpackningsmaterial och tidningar. Det trasiga saftglaset får inte läggas bland glasburkarna och stekpannan får inte slängas med kaviartuben och konservburkarna i metall.

Till hanteringen av hushållssopor och förpackningar kommer därför alla de uttjänta prylar som vi kör till miljöstationen. För material i olika produkter finns inget krav på återvinning och det mesta går till förbränning, med eller utan energiåtervinning.

Så här tycker Villaägarna

Villaägarna vill se en samlad, logisk, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning på avfallsfrågan – produkter av samma material borde gå vidare i samma kretslopp. Först den dagen sorterade förpackningar och kasserade produkter kan lämnas på samma ställe, får vi riktiga materialströmmar och kan återvinna mer. Det måste bli lätt att göra rätt.

Dagens system för insamling av förpackningar kan inte reformeras omedelbart, men kan på kort sikt kompletteras med några regler. Villaägarna föreslår att:

  • Kunder i vissa fall ska kunna lämna överflödiga förpackningar redan i butiken.
  • Oavsett om en återvinningsstation är full eller ej, bör det finnas möjlighet att lämna sina uttjänta förpackningar i till exempel en temporär extracontainer.
  • Kommuner ska få verktyg så att de kan se till så att FTI sköter återvinningsstationerna bättre.

Har du förslag för förbättrad återvinning?

Har du tankar eller åsikter kring avfallshantering och återvinning? Kontakta Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert Villaägarna.

Stöd Villaägarnas arbete

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem