PixelImage

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt

Med några undantag betalar alla som bor i småhus fastighetsskatt. Nivån varierar dock.

Den som bor i småhus betalar kommunal fastighetsskatt, som uppgår till 0,75 % av taxeringsvärdet upp till ett tak 7 262 kronor för inkomståret 2015 (deklarationen 2016).

För småhus på ofri grund är taket hälften så högt, alltså 3 631 kronor. Om ett småhus på ofri grund saknar byggnadsvärde utgår ingen fastighetsavgift för byggnaden. För arrendetomten gäller också halvt takbelopp.

Nybyggda bostäder är befriade från fastighetsskatt i femton år. Om du är pensionär begränsas fastighetsskatten till högst 4 % av din inkomst.

Orättvisa skatteregler för obebyggd tomtmark 

Äger du en obebyggd tomt omfattas inte din tomt av takregeln för fastighetsskatt som gäller för småhus. Du kommer alltså att få betala full fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet. Under 2018 kommer taxeringsvärdena - och därmed också skatten för småhustaxering - att öka kraftigt i hela landet. 

Vi anser att det är orättvist och arbetar för att samma takregel som gäller för småhusfastigheter också ska gälla för obebyggda tomter. Vi arbetar också för att frysta taxeringsvärdena. 

Obebyggd tomtmark beskattas med statlig fastighetsskatt om 1 % av taxeringsvärdet. Det gäller också småhus (och ägarlägenheter) som är under uppförande. 

Mer info om fastighetsskatt

Mer detaljerad information om fastighetsskatt hittar du på Skatteverkets webbplats