PixelImage

Bostadspolitik

Bostadspolitik

Villaägarna gör återkommande mätningar om svenska folkets boendepreferenser. Mätningarna visar att en stor majoritet svenskar skulle vilja bo i småhus om de själva fick välja.

Därför arbetar Villaägarna för att så många hushåll som möjligt ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Vi kräver att den löpande boendebeskattningen ska vara låg, rättvis mellan upplåtelseformerna och förutsägbar så att hushåll tryggt kan bo i sina småhus utan att oroa sig.

Vi arbetar för lägre flyttskatter så att både de hushåll som vill till småhus och de som vill lämna sitt småhus för ett annat boende inte ska beskattas på ett orimligt sätt och vara inlåst i ett boende som inte passar. Vi tror att de höga svenska flyttskatterna är starkt bidragande till det låga småhusbyggandet med allt negativt som det medför på svensk bostadsmarknad.

Vi arbetar för en effektiv plan- och byggprocess så att den som vill bygga ett småhus i en viss kommun snabbt ska kunna få tag i en tomt till ett rimligt pris.

För de småhusägare som under perioder vill hyra ut hela eller delar av sitt hus arbetar vi för bättre skattevillkor och hyresvillkor. Det gör inte bara att småhusägaren får tjäna litet mer utan också att det skapas fler bostadstillfällen för unga på orter där det råder bostadsbrist.

Under de senaste åren har Villaägarna uppmärksammat att bankernas bolånemarginaler ökat markant. Därför arbetar förbundet för att konkurrensen i banksektorn ska förbättras.

Villaägarnas arbete för en bättre bostadsmarknad handlar inte bara om att göra det bättre för småhusägare. Vi tror att hela bostadsmarknaden har nytta av att vi får fler småhus och att de nyttjas bättre. När ett hushåll flyttar in i ett småhus uppstår en flyttkedja som gör att flera andra hushåll får möjlighet att förbättra sin boendesituation.