PixelImage

Avlopp

Avlopp

Villaägarna arbetar för rimliga regler för småhusägares avlopp.

Vi arbetar för:

Nyanserade regler för enskilt avlopp

Dagens krav på småhusägares enskilda avlopp är orimliga. Reningskraven är till exempel ställda med utgångspunkt i att det alltid bor fem personer året runt i ett hus. I själva verket används många hus betydligt sparsammare än så. Kommunerna borde tolka regelverket mildare för hus med försumbar miljöpåverkan.

Ny teknik och mätmetoder för framtidens avlopp

Många enskilda avlopp behöver uppgraderas. Villaägarna arbetar för att regeringen ska sätta till pengar till utveckling av billigare tekniker. Dessutom behövs nya mätmetoder utvecklas så att det går att mäta hur väl en anläggning fungerar.

Villaägare ska inte tvångsanslutas till kommunalt VA

Ofta vill kommunen dra ut kommunalt VA till ett äldre område i samband med exploatering längre bort från det befintliga VA-nätet. Befintliga småhusägare måste då ansluta sig till kommunalt VA, trots att de vare sig vill ha eller är orsak till utdragningen. Läs mer om Villaägarnas ståndpunkter vad gäller utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Ansvar för framtida anpassningar

Klimatanpassningar med mera gör att VA-systemen inklusive dagvattenhanteringen blir allt dyrare när hundraårsregn blir till tioårsregn. Villaägarna arbetar hårt för att inte nya kostnader vältras över på småhusägarna, utan stannar på de parter som har ansvaret för VA-infrastrukturen.

Anna Werner Villaägarna

Frågor om avlopp

Har du frågor som rör ditt avlopp? Logga in som medlem och ställ din fråga till vår rådgivning.

Har du tankar eller åsikter kring avlopp? Kontakta ansvarig för VA-frågor på Villaägarnas samhällspolitiska avdelning: Anna Werner.