Fritidshus i växthus
Fritidshus i växthus

Solvarm ”vann” mot kommunen i tvist om avlopp

Familjen Solvarms avloppssystem visade mycket bra reningsresultat. Men det räckte inte. Vänersborgs kommun krävde ändå att de skulle tvångsanslutas till kommunalt VA.

Trots goda råd och stöd från Villaägarna, har segern kostat – både i tid, kraft och pengar.

- Det är en lättnad att domstolen dömde till vår fördel. Jag har lagt ned över 15 år på att arbeta med enskilda kretslopps-system och har doktorsrapporter på hur väl vårt enskilda avlopp fungerar. Det kändes helt enkelt för korkat att ansluta vårt naturhus till kommunens inte lika kretsloppsanpassade system, så jag valde att argumentera för vår sak, säger Anders Solvarm.

Byggde hus i ett växthus

Det hela började med att Anders under bygget med familjens timmerhus upplevde att en stor del av tiden gick åt till att skydda huset med plåtar och presenningar. I samband med bygget läste han boken ”På Acacians villkor – att bygga och bo i samklang med naturen” av Bengt Warne och Marianne Fredriksson. Där fick Anders inspiration till ett byggskydd i form av ett växthus.

- Egentligen hade jag behövt ett stort tält för att skydda byggnationen, men när jag läste boken insåg jag att ett växthus skulle fungera lika bra. Min tanke var då att jag skulle avyttra växthuset när bygget var klart, men vi ändrade oss och lät det vara kvar. Och det har vi inte ångrat, säger Anders.

Avloppet - en värdefull resurs

Familjen Solvarm processar avloppsvattnet till näringsvatten och pumpar det till automatisk bevattning av växtbäddar under jorden. Enligt Anders hanteras ofta avlopp från kommunalt håll som ett problem. Men för familjen Solvarm ses avloppet snarare som en värdefull resurs.

- När man äter tillgodogör man sig energi men det mesta av näringen går tillbaka via avloppet. Växterna vill i sin tur ha näring och vatten. Därför har vi kopplat ihop avloppssystemet med bevattningssystemet. Avloppsvattnet samlas i tankar i källaren, processas och pumpas till rör som ligger ett par decimeter djupt. Bevattningen sker med andra ord under jord och är inget vi märker eller hör. Det kräver väldigt lite skötsel och fungerar utmärkt, berättar Anders.

Bättre rening – inget skäl att inte tvångsanslutas

År 2015 tog kommunen beslut om att bygga ut det kommunala avloppsledningsnätet och att tvångsansluta fastigheterna längs vägen. Anders utförde tester på det egna avloppssystemet som visade jämbördiga eller bättre resultat än kommunens reningsverk.

- Familjen Solvarms system är mycket väl fungerande vad gäller utsläpp och hushållning med naturresurser, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Men trots goda reningsresultat krävde kommunen att även familjen Solvarm skulle ansluta sig till en kostnad av cirka 250 000 kronor och en årlig driftskostnad på cirka 8 000 kronor till kommunen.

”Ingen har någonsin vunnit mot en kommun”

När Anders försökte framföra sina argument i kontakterna med kommunen stötte han på patrull.

- Jag möttes av synpunkten att ingen någonsin tidigare vunnit mot en kommun och att alla skulle tvångsanslutas. De var väl helt enkelt rädda för att de genom att gå oss till mötes skulle öppna dörren för undantag. Men det var ett mycket obehagligt maktspråk, säger Anders.

Han har full förståelse för att många ser kommunen som en övermäktig motståndare.

- Kommunen har ju obegränsat med pengar och kan hålla på att driva en rättslig process i åratal medan ”vanliga människor” måste jobba med ärendet på nätterna och satsa en stor del av sina egna lån och besparingar.

Anders trodde aldrig att fallet skulle gå till domstol och det var verkligen inte vad han ville.

- Jag var övertygad om att vi skulle kunna komma överens innan det gick så långt eftersom det i lagen finns utrymme för undantag om man är duktig på kretslopp och kan mycket om vattenrening. Men eftersom kommunen hade en annan syn på detta så gick det inte med sakargument. Det blev istället en uppvisning i maktspråk, säger Anders.

Över en halv miljon i rättegångskostnader

Familjen Solvarm har lagt både tid, kraft och pengar på att få rätt mot kommunen. Över fyra år av sitt liv har de ägnat åt fallet. Anders sa till och med upp sig från sitt jobb för att orka och har spenderat över en halv miljon kronor i advokat- och rättegångskostnader. Även om mark- och miljödomstolen dömde till familjens fördel, innebär det inte som i andra domstolar att den part som förlorar även får stå för motpartens kostnader. Huvudregeln är istället att varje part betalar för sig.

- Jag sökte undantag, men kommunen bestred det och domstolen valde att inte tycka att vi var ett pilotfall, säger Anders.

Fick bidrag från Villaägarnas rättsfond

Familjen Solvarm valde att kontakta Villaägarnas Riksförbund för stöd och hjälp.

- Villaägarna är för oss ett förbund som driver frågor som berör villaägare. Det var därför naturligt att vända oss dit, säger Anders.

Kontakten resulterade, förutom goda råd och stöd, i att familjen Solvarm nu får 30 000 kronor från förbundets rättsfond.

”Vi vill bara tillåtas vara bättre”

Även om Anders har ”vunnit” mot Vänersborgs kommun, lämnar kommunens hantering av fallet en sorg över det faktum att genuint miljöengagemang och en vilja att göra något för en hållbar utveckling snarare ses som en belastning än något som ska uppmuntras.

Om nu Greta Thunberg och den yngre generationen förtvivlas, är det inte bra att vi försöker göra något även i det lilla?

- Kommunen borde vara aktiv i att främja hållbar utveckling istället för som nu slå vakt om ett kommunalt monopol. Det är väldigt tråkigt att vi har motarbetats så. Vi vill bara tillåtas att vara bättre, avslutar Anders.

Vänersborgs kommun har nu tre veckor på sig att överklaga domen till mark och miljööverdomstolen.

Text: Emilie Eliasson Hovmöller
Foto: Carina Gran

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.