Fruset vattenrör och kran mot tegelvägg
Hus i skymning med vinterlandskap och snö
Fruset vattenrör och kran mot tegelvägg

förhindrar du frusna rör

När kylan sveper in över landet är det bra att ha koll på vattenrören. Frusna vattenledningar och vattenläckage kan orsaka stora och kostsamma skador, men med några enkla knep kan du minska risken ordentligt.

- Ett vanligt misstag är att villaägare glömmer vattenslangen i trädgården över vintern. Om vattnet i slangen når in i vattenutkastaren, alltså kranen i ytterväggen, kan röret frysa sönder, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Om röret har fryst sönder märker du det ofta inte förrän det börjar tina. Det är alltså viktigt att koppla loss vattenslangen från kranen och låta vattnet rinna ut ordentligt.

- Det är extra viktigt om du har en vattenutkastare av äldre modell. En sådan vattenutkastare är vanligtvis inte självdränerande vilket gör att vattnet stannar kvar inuti, säger Malte Rungård. 

Stäng av vattnet

Om du är borta länge är det viktigt att stänga av huvudkranen till vattnet så att det inte finns vattentryck i ledningarna. På så vis minskar du risken för att stora mängder vatten forsar ut vid läckage.

- Ett tips är att installera en så kallad vattenfelsbrytare, en konstruktion som övervakar systemet och bland annat stänger av vattnet vid läckage. Genom att koppla vattenfelsbrytaren till en app i telefonen kan du också själv stänga av vattnet när du vill, säger Malte Rungård.

Om du misstänker att ett vattenrör redan har frusit bör du också stänga av vattnet. Då kan du begränsa skadan när det sedan tinar och isproppen släpper.

Reglera värmen - minst 15 grader

En annan viktig sak att tänka på är att ha tillräcklig grundvärme i huset.

- Kolla upp vilket gradantal som gäller i ditt försäkringsvillkor. Ofta ska det vara minst 15 grader varmt på de mest utsatta platserna, exempelvis i ett diskbänkskåp mot en kall yttervägg. Ett tips är att lämna luckorna öppna så att värmen kan komma in i skåpet och förhindra att rören bakom fryser, säger Malte Rungård.

Ett mer traditionellt sätt att hålla koll på rören är att be grannen titta till huset. 

- En del elbolag meddelar sina kunder via sms om strömmen går. Skulle du vara bortrest när larmet går är det bra att ha en granne som kollar till huset.

Höjd självrisk vid frysskador

Malte Rungård arbetade tidigare som byggskadereglerare inom försäkringsbranschen, och stötte då på ett och annat varnande exempel.

- Jag åkte ut till ett par i Norrtälje som hade varit bortresta när strömmen gick. Vid ett kraftigt väderomslag från kallt till varmt gick vattenkopplingen på deras toalett på övervåningen sönder. Hela bottenvåningen blev vattenskadad och fick totalsaneras. Allt behövde rivas ut och torkas med avfuktare.

Ett annat exempel var ett hus som under lång tid stått utan tillsyn.

- Ägarna till huset hade placerat varmvattenberedaren på kattvinden. Det fanns ingen värme i huset och vattentrycket var på i rören. Hela huset blev genomdränkt av vatten när ett rör frös sönder. De fick inte någon ersättning från försäkringsbolaget eftersom de inte hade uppfyllt aktsamhetskraven. Att ha koll på vilka aktsamhetskrav ditt försäkringsbolag ställer är viktigt. Det är ofta förhöjd självrisk vid frysskador, säger Malte Rungård.

Tips för att undvika frusna rör:

  • Skruva loss trädgårdsslangen från kranen och låt vattnet rinna ut
  • Installera en “smart” vattenfelsbrytare och en app för manuell avstängning på distans
  • Stäng av huvudkranen till vattnet om du reser bort
  • Se till att ha tillräcklig grundvärme i huset
  • Kontrollera försäkringsvillkor och aktsamhetskrav

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.