Röd träfasad på torpargrund
Röd träfasad på torpargrund

Så hanterar du fuktproblem i krypgrund och torpargrund

Krypgrunder i moderna hus är i högre utsträckning drabbade av fuktproblem jämfört med äldre torpargrunder. Men det är möjligt att komma till rätta med problemen. Här går vi igenom de vanligaste fuktkällorna, vilka skador de kan leda till och hur man kan åtgärda dem.

Den traditionella torpargrunden har funnits länge i Sverige. Idag förekommer den som krypgrund i olika utförande vad gäller främst ventilationen - uteluftsventilerad, inneluftventilerad eller som ett helt oventilerat kryprum.

Fuktproblem i moderna krypgrunder

Att krypgrunder som byggts på senare tid är drabbade av fuktproblem beror framför allt på att golvbjälklaget i modernare hus är mer välisolerat. Det hindrar det värmeläckage som i äldre tiders torpargrund bidrog till ett torrare klimat under huset. Men det finns även andra skillnader:

  • Husens placering - förr placerades husen i större utsträckning på torrare platser, ofta på förhöjningar i landskapet som inte var lämpliga som odlingsmark.
  • Att inomhusklimatet var torrare förr.
  • Att vi använder material idag som försvårar för instängd luft att torka ut, exempelvis plast- och linoliummattor.

Fuktkällor för krypgrund

Det finns i huvudsak två fuktkällor för krypgrunder: marken och luften.

  • Marken kan tillföra fukt till kryputrymme, blindbotten med mera dels genom avdunstning från mark och grundmur, dels genom kapillär transport, det vill säga uppsugning.
  • De kalla ytorna, marken och väggarna, i grunden gör att ventilationsluftens fukt kondenserar och kan då ge fuktskador.

Beroende på krypgrundens utförande kan fukten leda till mögel, röta och även rostangrepp. Det finns dock olika åtgärder för att komma tillrätta med fuktproblemen, och många gånger är dessa åtgärder tillräckliga. De parametrar som man då arbetar med är ånghalt, temperatur och avdunstning.

I Villaägarnas infoskrift Krypgrund och torpargrund kan du som är medlem läsa mer utförligt om varför din krypgrund får fuktproblemen samt några vanliga eller möjliga åtgärder.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.