Patrik Wendelius
Premium

Måste du dränera huset?

Att dränera om ditt hus är ofta ett omfattande jobb. Men frågan är om det verkligen är en nödvändig investering eller om du kan använda pengarna till något roligare?

Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig orsak, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador. 

- Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera. Annars kan du behöva göra om dessa arbeten om det blir problem med dräneringen i framtiden, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Alla källare behöver inte dräneras

Alla källare behöver dock inte dräneras även om det teoretiskt sett skulle kunna finnas ett behov. Faktum är att Patrik Wendelius brukar ge äldre personer rådet att avstå från att dränera.

- Jag rekommenderar bara dränering om det är absolut nödvändigt. Det finns roligare saker att lägga pengarna på och då är det bättre att ge framtida köpare en ”dräneringsrabatt” när villan väl säljs. Den gamla dräneringen kan fungera i femtio år, speciellt om källaren bara används som källare och inte som förråd för kläder eller annat organiskt material, säger Patrik Wendelius.

Till skillnad från vad många tror kan en fuktdrabbad källare faktiskt användas till förvaring. De saker du vill förvara ska du inte ställa direkt på golvet utan uppe på hyllor. Men det får ändå inte vara för fuktigt i luften i rummet.

Mät fukten först

En smart investering är en så kallad hygrometer. Den visar hur mycket fukt som finns i rummet.

- Om den relativa luftfuktigheten ligger kring 40–60 procent finns det ingen anledning till oro. Men om fukten sticker iväg över 75 procent är risken stor för skador, säger Patrik Wendelius.

Välj rätt dräneringsmetod

När du ska välja ny dränering, eller som Patrik Wendelius föredrar att kalla det ”utvändigt fuktskydd under mark”, är den bästa lösningen att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av cellplast. Vinsterna med den metoden är flera. Dels kan jordmassorna som schaktats bort återanvändas. Dels blir källarens ytterväggar varmare tack vare värmeisoleringen och det i sin tur gör väggarna torrare. 

- Att använda en plastmatta som utvändigt fuktskydd är en sämre metod eftersom den kalla marken gör att fukten fastnar i väggarna istället för att vandra ut från väggen, säger Patrik Wendelius.

Dränering – inte bästa metoden för platta på mark och torpargrund

Hus med platta på mark kan också behöva dräneras om. Principerna är de samma som vid källardränering. Var och hur djupt dräneringen ska läggas är entreprenörens uppgift att veta.

Det finns lite olika åtgärder för fuktproblem i torpargrund, men det är sällan dränering som är lämpligast.

- Eftersom det är kyla från marken som orsakar problemen är den bästa metoden istället att täcka marken med plast och 10–20 centimeter stenull eller Hasopor (skumglas/återvunnet glas som förädlas till lättfyllnadsmaterial). Det utgör ingen brandrisk som cellplast och är mer formbart om marken är lite ojämn, säger Patrik Wendelius.

Skapa en underhållsplan i Min Villa

I vår digitala tjänst Min Villa kan du skapa en underhållsplan för ditt hus. Här kan du även lägga in en påminnelse via mejl om när det är dags att kontrollera fukt i källaren. Du har också möjlighet att dokumentera din genomförda dränering i både text och bild.  

Liten ordlista för dränering av hus

  • Kapillärbrytande material – ett material som hindrar fukten att stiga uppåt. Vid dränering kan till exempel tvättad makadam/singel eller specifika produkter användas för den uppgiften.
  • Organiska material – både levande och dött växtmaterial, som till exempel träreglar och textilier.
  • Saltutfällningar – ett tecken på att vägg och källargolv är fuktiga. Vatten och fukt transporteras av de kapillära krafterna och tar med sig salter som finns i mark och jord. När fukten sedan avdunstar fälls saltet ut och liknar kristaller.
  • Stenkista – en grop fylld med sten som täcks med jordmassor och som används för att samla upp till exempel dränerings- och dagvatten. Idag kläs den vanligtvis även med geotextil för att inte slamma igen.

Tips när du ska dränera huset

  • Dränera helst när det är som torrast väder, det vill säga under sen vår till tidig höst.
  • Undvik rabatter och jord närmast fasaden. Använd istället makadam eller sten 30 cm ut från huset.
  • Se till att ett ”avvägningsprotokoll” ingår i avtalet med entreprenören. Det är ett kvalitetsdokument som visar hur djupt dräneringsledningen ligger och att den ligger med fall.

Checklista för att skapa en frisk boendemiljö i källaren

  • För att skapa en bra boendemiljö i källaren är det klokt att isolera utifrån. Att isolera utifrån minskar inte husets boendeyta och därmed inte heller husets värde.
  • Om du ska bygga på väggarna invändigt räknas det som en riskkonstruktion. Undvik i så fall så långt möjligt organiska material i konstruktionen. Väggarna reglas upp med stålreglar (använd inte träreglar), som fästs med distanser mot väggen så att luft kan cirkulera.
  • Som isolering av väggarna är cellplast bättre än mineralull. Ett alternativ är att undvika isolering helt och hållet. Det ökar energiförbrukningen, men minskar risken för mögelproblem. Golvet kan beläggas med klinker, eller exempelvis ett laminatgolv på en ventilerande plastmatta.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.