Träd med gröna löv
Man sågar i högt träd med skyddsele
Trädstam med bark och trädkrona
Träd med gröna löv

Fälla träd på egen tomt? 

Slagskugga över uteplatsen, sly som tar över eller risiga gamla barr- och lövträd? Då kan det vara dags att röja i trädgården – men med måtta. Planering och proffshjälp ger bästa resultat.

Lövskugga på ”fel” ställe i trädgården är en av de vanligaste anledningarna till att träd tas ner. Men innan man tar fram yxa och såg, gäller det att känna till vilka regler som gäller.

– Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen, säger Daniel Daggfeldt, arborist på Svenska Trädmästarna och styrelseledamot i Sveriges Arboristförbund. Han manar till eftertanke innan man bestämmer sig för att fälla ett större träd.

– Stora träd gör mycket positivt för oss – de ger livsmiljö för fåglar och insekter, svalkar och ger skugga, renar luften, avger syre och skyddar mot både buller och översvämningar.

– Ett träd tar lång tid på sig för att växa upp, men går fort att fälla. Eftersom det är något definitivt, bör du som tomtägare ta reda på alla fakta och gärna ta in sakkunnig hjälp innan du gör slag i saken, säger Daniel Daggfeldt.

Vill du fälla träd på egen tomt?

Tänk på det här:

  • Gör en långsiktig plan för trädgården – med art- och åldersspridning på träden blir den både vacker och hållbar. En arborist kan ge råd om vilka träd som är värda att behålla, vad som kan tas ner och lämpliga arter för eventuell nyplantering.
  • Tomter med strandskydd och/eller i detaljplanerat område omfattas av särskilda regler som innebär att marklov kan krävas för fällning. Kontakta kommunen för att höra vad som gäller i ditt område.
  • Träd med stammar på över 1 m i diameter och så kallad hålträd med stam över 40 cm i diameter med håligheter, bidrar till biologisk mångfald och räknas därför som särskilt skyddsvärda. Detsamma gäller träd där det växer mistel eller bor fladdermöss. För särskilt skyddsvärda träd krävs samråd med Länsstyrelsen. Kontakta i första hand en arborist för bedömning.
  • Sjuka träd kan bli ”riskträd”. Varningstecken är många döda grenar, längsgående sprickor, synlig röta och stora svampangrepp – då kan det vara läge att fälla.
  • Beskärning kan vara ett alternativ till fällning om ett träd skuggar för mycket eller växer in i andra träd.
  • Måste trädet jämnas med marken? Annars kan en högstubbe på ett par meter bli ett blickfång i trädgården. Låt en klätterväxt klä in den, till exempel klematis, murgröna, klätterhortensia, rådhusvin, honungsros eller kanske ett blåregn om läget är skyddat.
  • En trädstam som får ligga kvar, en så kallad låga, kan också vara en fin detalj på tomten. Ta bort grenar som är i vägen och låt naturen ta hand om resten.
  • Ett stort träd har ofta skapat ”relationer” till omgivningen – informera gärna grannarna i förväg om det måste tas ner.
  • Att fälla stora träd är förenat med risk både för egendom och din och andras säkerhet. Vid minsta tveksamhet – anlita en arborist som kan göra en säker sektionsfällning. Kontaktuppgifter till utbildade arborister finns på bland annat Sveriges Arboristförbund och Trädföreningen.
  • Be arboristen om en offert på vad som ingår i priset, till exempel vedkapning i längder, bortforsling eller flisning av grenar och stubbfräsning. Arboristtjänster omfattas av RUT-avdrag på alla moment som utförs på plats.

Vedflis efter en trädfällning är utmärkt som marktäckare och jordförbättringsmedel.

Text: Madeleine Appelgren
Bilder: Pixabay

Kontaktuppgifter till utbildade arborister:

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.