Man som bläddrar i lagbok

Kan du göra något åt grannens skällande hund?

Att grannens hund jämt står och skäller kan vara en prövning. Men går det att göra något åt och finns det stöd i lagen? Anneli Cederschiöld, förbundsjurist på Villaägarna, reder ut vad som gäller.

-Det finns en lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagen har hundägaren ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Dessutom finns det viss reglering i miljöbalken, berättar Anneli Cederschiöld. 

Kontakta länsstyrelsen om hunden vansköts

I lagen står bland annat att hundar och katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur behövs för att förebygga att de orsakar skador.

Om du misstänker att hunden skäller på grund av vanskötsel ska du vända dig till länsstyrelsen i första hand. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för djur enligt lagen.

- Om något brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, kan länsstyrelsen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att förhindra skada eller avsevärd olägenhet, säger Anneli Cederschiöld. 

I brådskande fall, exempelvis om du blir attackerad eller misstänker att hunden blir misshandlad, ska du kontakta polisen.

Anmäl till kommunen om hunden ”bara” skäller

Enligt miljöbalken har din kommun också ett tillsynsansvar för så kallade störningar från djur. Men i dessa fall handlar det inte om avsevärd olägenhet utan bara olägenhet, vilket innebär att kraven för att myndigheten ska ingripa är lägre. Bra att veta är dock att kommunernas bedömning för vad som är en olägenhet kan skilja sig åt. 

- Om din grannhund inte far illa men ständigt skäller och därmed orsakar dig olägenhet är det alltså till din kommun, närmare bestämt miljökontoret, du ska vända dig till och göra din anmälan, säger Anneli Cederschiöld. 

Kommunen är alltid skyldig att inleda ett tillsynsärende och kontrollera störningen om du har gjort en anmälan.

- Kommunen börjar alltid med att skicka ut en klagomålsskrivelse till hundägaren så att hen får möjlighet att framföra sina egna synpunkter och eventuellt lösa problemet, berättar Anneli Cederschiöld. 

Prata först om hunden med grannen

Anneli Cederschiöld poängterar dock att det alltid är bäst att tala med din granne innan du gör en anmälan till kommunen.

- Det kan ju vara så att hunden skäller när grannen inte är hemma och inte känner till problemet. Men oavsett om du tror att grannen känner till problemet eller inte så bör du alltid först prata med din granne. Om det inte hjälper kan du alltid göra en anmälan till kommunens miljökontor, säger Anneli Cederschiöld. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.