Tupp och hönor
Gristryne sticker fram mellan plankor
Tre bruna hönor i dörrkarm
Tre bruna hönor i dörrkarm

Bo granne med djur

En galande tupp behöver inte betyda slutet för grannsämjan, men risken finns att konflikter uppstår om grannen blir störd. Har du som granne möjlighet att påverka situationen och vilka rättigheter och skyldigheter har egentligen djurägaren i tätbebyggda områden?

Höns tillhör de djur som du eventuellt måste ha tillstånd för att ha inom detaljplanerat område. Det är upp till kommunen att besluta om tillstånd krävs. Ansökan om tillstånd är förknippad med en avgift. 

Tillstånd kan krävas för höns och minigris

Kravet på tillstånd kan gälla om du bor inom detaljplanerat område och vill ha höns, minigris eller något annat djur som inte är ett traditionellt sällskapsdjur i trädgården. Tillstånd söker du hos miljöförvaltningen hos kommunen. Minigris och fjäderfän behöver dessutom registreras hos Jordbruksverket. Reglerna för registrering av fjäderfän gäller sedan den 21 april 2021 och syftet är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om miljöförvaltningen upptäcker att tillstånd saknas, uppmanar de först djurägaren att söka tillstånd och om personen i fråga vägrar göra det, kräver de till slut att ägaren gör sig av med djuren.

Regler för husdjur skiljer sig mellan kommuner

Det är varje kommuns uppgift att tillämpa lagen i sin kommun. Därför kan det vara olika regler och avgifter.

I Stockholm kan det till exempel vara tillåtet att ha tupp i tätbebyggt område om grannen har gett ett skriftligt godkännande. Avståndet från hönshus till grannens tomt behöver då vara minst 100 meter (har du bara höns räcker 4,5 meters avstånd). Har du tupp ska hönshuset vara ljudisolerat och tuppen ska hållas inomhus mellan klockan 21.00 och 07.00 på vardagar och mellan klockan 21.00 och 09.00 på helger och söndagar.

I Malmö får du däremot inte ha tupp inom tätbebyggt område.

Galande tupp? 

Börje Bjurelöv, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen i Stockholms kommun, påpekar att om du bara har några få hus som grannar, stör tuppen kanske 10–15 personer när den gal. Har du däremot hundra hus i närområdet, kan 400 personer väckas av tuppen. Sådant är grogrund för konflikter, även om rådet om att tuppen ska vara inomhus från 21.00 till 07.00 uppfylls. 

– Grannarna brukar dock för det mesta komma överens med varandra, säger Börje Bjurelöv. 

Det finns inget formellt krav på att få grannarnas tillstånd för att ha höns eller minigris, men det kan vara en sund start för fortsatta bra relationer till grannarna.

Prata med djurägaren

Om du blir störd av hundar, katter, höns eller andra djur i grannträdgårdarna, bör du i första hand kontakta djurägaren. 

Lyckas ni ändå inte komma överens, går det att vända sig till miljöförvaltningen. Den utreder då om det finns ett reellt problem för hälsa och miljö enligt miljöbalken. Resultatet av utredningen blir ett beslut som i sin tur går att överklaga.

- Om utredningen visar att det finns en olägenhet för människors hälsa kan tillståndet att ha djur dras in eller antalet djur begränsas. Den här processen kan ta tid och svaret kanske inte blir det du önskar, säger Börje Bjurelöv. 

Djur som kan kräva tillstånd

I detaljplanerat område kan du behöva söka tillstånd för att ha:

  • Orm
  • Minigris
  • Höns 
  • Duvor

Det gäller även några djurarter som är mindre vanliga i villaområden:

  • Ko
  • Häst
  • Get
  • Får
  • Andra grisar och fjäderfän

Utanför detaljplanerat område behövs inget tillstånd. Kontrollera vad som gäller i just din kommun. När det gäller ormar kräver vissa kommuner bara tillstånd för giftiga arter, andra för alla typer av ormar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.