Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Tupp och hönor
Gristryne sticker fram mellan plankor
Tre bruna hönor i dörrkarm
Tre bruna hönor i dörrkarm

Bo granne med djur

Kuckelikuuu! En galande tupp behöver inte betyda slutet för grannsämjan, men risken finns att konflikter uppstår om grannarna tycker att ditt djur är störande. Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har djur i tätbebyggda områden och vad har du som granne för möjlighet att påverka situationen?

Höns blivit en allt vanligare syn på tomter i villaområden. Höns tillhör de djur som du eventuellt måste ha tillstånd för att ha inom detaljplanerat område. Det är upp till kommunen att besluta om tillstånd krävs. Eftersom ansökan om tillstånd är förknippad med en avgift, har antalet höns i villaområdena troligtvis ökat ännu mer.

Tillstånd kan krävas för höns och minigris

Kravet på tillstånd kan gälla om du bor inom detaljplanerat område och vill ha höns, minigris eller något annat djur som inte är ett traditionellt sällskapsdjur i trädgården. Tillstånd söker du hos miljöförvaltningen hos kommunen.

Om Miljöförvaltningen upptäcker att tillstånd saknas, uppmanar de först djurägaren att söka tillstånd och om någon vägrar göra det, kräver de till slut att ägaren gör sig av med djuren.

Tillstånd söker du hos kommunens miljöförvaltning eller motsvarande.

Regler för husdjur skiljer sig mellan kommuner

Det är varje kommuns uppgift att tillämpa lagen i sin kommun. Därför kan det vara olika regler och avgifter. I Stockholm är det till exempel tillåtet att ha tupp, dock är villkoret att den hålls inomhus mellan klockan 21:00 och 07:00 och på helger ska den hållas inne till kl 09:00.

Den som bor i Malmö får inte ha tupp inom tätbebyggt område.

– Vi brukar fråga om de verkligen behöver tupp och talar om att det lätt skapar problem, säger Jerzy Slazak, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen i Stockholms kommun.

Galande tupp? Tänk på hur många som berörs

Han påpekar att om man bara har några få hus som grannar, stör tuppen kanske 10–15 personer när den gal. Har man däremot hundra hus i närområdet, kan 400 personer väckas av tuppen. Sådant är grogrund för konflikter, även om kravet på att tuppen ska vara inomhus från 21:00 till 07:00 uppfylls. Med detta sagt, finns det inga ärenden med konflikter gällande tuppar som de driver i dagsläget.

– Grannarna kommer överens med varandra, menar Jerzy Slazak.

Det finns inget formellt krav på att få grannarnas tillstånd för att ha höns eller minigris, men det kan vara en sund start för fortsatta bra relationer till grannarna.

Försök lösa eventuella problem

Grannar som blir störda av hundar, katter, höns eller andra djur i grannträdgårdarna, bör i första hand kontakta djurägaren.

– Det är enklast om de pratar ihop sig och löser problemet. Det går snabbast, säger Jerzy Slazak på Miljöförvaltningen i Stockholm.

Lyckas man inte komma överens, går det att vända sig till miljöförvaltningen. Den utreder då om det finns ett reellt problem för hälsa och miljö enligt miljöbalken. Resultatet av utredningen blir ett beslut som i sin tur går att överklaga.

Om utredningen visar att det finns en olägenhet för människors hälsa kan tillståndet att ha djur dras in eller antalet djur begränsas. Den här processen kan ta tid och svaret kanske inte blir det man önskar.

Djur som kan kräva tillstånd

I detaljplanerat område kan du behöva söka tillstånd för att ha:

  • Orm
  • Minigris
  • Höns 
  • Duvor

Det gäller även några djurarter som är mindre vanliga i villaområden:

  • Ko
  • Häst
  • Get
  • Får
  • Andra grisar och fjäderfän

Utanför detaljplanerat område behövs inget tillstånd. Kontrollera vad som gäller i just din kommun. När det gäller ormar kräver vissa kommuner bara tillstånd för giftiga arter, andra för alla typer av ormar.

Text: Ulrica Otterling

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.