Sedlar
Grind postlåda sommar
Grind postlåda sommar

Fakturan kom när jag var bortrest - vad gäller?

Villaägarnas expertrådgivning vet vad som gäller och tipsar om vad du ska tänka på.

Vår medlem hade varit bortrest några veckor och vid hemkomst hade hen fått en faktura från hantverkaren som precis byggt deras kök. De pratade aldrig med hantverkaren om när denne skulle skicka sin faktura.

I fakturan stod att betalning skulle ske inom en vecka och att dröjsmålsränta därefter utgår med 18 procent. Fakturan hade alltså redan hunnit förfalla till betalning.

Kan hantverkaren kräva att få betalt så snabbt och måste de betala dröjsmålsränta med 18 procent?

Villaägarnas expertrådgivning vet vad som gäller

När du som konsument har ett avtal med en hantverkare och ni inte gjort upp om när betalning ska ske är du skyldig att betala när hantverkaren kräver det, efter att tjänsten avslutats.

Däremot har hantverkaren rätt att ta ut dröjsmålsränta först från den 30:e dagen efter det att denne skickat fakturan. Hade ni kommit överens i förväg om när betalning skulle ske hade hantverkaren däremot haft rätt att ta ut dröjsmålsränta redan från förfallodagen.

Dröjsmålsräntan är normalt riksbankens referensränta plus åtta rocentenheter (referensräntan uppgick i december 2018 till – 0,5 %). För att hantverkaren ska ha rätt att ta ut en högre dröjsmålsränta måste ni ha avtalat om det. Har du inte avtalat med hantverkaren om att denne har rätt att ta ut den höga räntesatsen bör du bestrida räntekravet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.