Eric Bodin, förbundsjurist Villaägarna
Röda och gula radhus
Överlämning av nycklar och påskrivning av kontrakt
Överlämning av nycklar och påskrivning av kontrakt

Vad är det för skillnad på köpekontrakt och köpebrev

Köpekontrakt och köpebrev blandas ofta ihop. Men vad är egentligen skillnaden? Vår förbundsjurist ger dig svaren.

Köpekontrakt och köpebrev har olika funktioner i ett fastighetsköp. Men medan köpekontraktet är nödvändigt för att köpet ska gå igenom, behövs ett köpebrev inte alltid.

Köpekontraktet är köpehandlingen

Vid ett fastighetsköp måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Ett köpekontrakt kan sägas vara den primära köpehandlingen. Där framgår det bland annat vad det är för fastighet som ska säljas, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren.  

För att köpet ska vara bindande mellan parterna måste köpekontraktet mer specifikt innehålla följande:

  • fastighetens beteckning
  • en överlåtelseförklaring
  • köpeskillingens storlek
  • båda parters underskrifter

Säljarens underskrift ska också vara bevittnad av två personer. 

– Köpet är dock giltigt utan att det är bevittnat, men köparen kan då bara få vilande lagfart på fastigheten. Vilande lagfart får du när ett fel inte är så uppenbart att ansökan om lagfart ska avslås. Det finns med andra ord möjlighet att rätta till felet, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna.  

Köpebrevet fungerar som kvitto  

Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet fungerar som ett kvitto i de fall då betalning sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas.  

– Något köpebrev behövs därför inte om köparen betalar hela köpeskillingen när kontraktet tecknas och köparen får hela köpeskillingen kvitterad direkt på köpekontraktet. Om det i köpekontraktet står att köpebrev ska upprättas så innebär det med andra ord att köpet är beroende av att köpeskillingen betalas, säger Eric Bodin.  

Något köpebrev behövs inte om köparen betalar hela köpeskillingen när kontraktet tecknas.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.