Person skriver på papper
Person skriver på papper
Premium

Hur skriver du en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter är en fråga som intresserar våra medlemmar. Frågan handlar ofta om hur många av barnen som kan vara fullmaktshavare och om de ska ha rätt att agera var för sig eller tillsammans. Vår förbundsjurist berättar vad som gäller.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte och är ett enklare alternativ till god man eller förvaltare. Det kan vara bra när du själv inte längre kan fatta beslut på grund av sjukdom och underlättar exempelvis vid bostadsaffärer.

- Du kan utse ett eller flera av dina barn (eller annan person) som fullmaktshavare. Vad du måste ta ställning till är om de ska ha rätt att agera var för sig eller enbart tillsammans, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Agera var för sig eller tillsammans?  

Att dina barn har rätt att agera var för sig kan vara praktiskt då inte alla syskon måste tillfrågas inför ett beslut.

- Det kan vara tungrott om exempelvis ett av syskonen bor utomlands, säger Anton Persson.

Däremot kan det leda till problem om syskonen har olika uppfattningar om hur uppdraget ska skötas.

- Då kanske det trots allt är bättre om de agerar gemensamt så att de inte motarbetar varandra med olika åtgärder, säger Anton Persson.

Syskon tar gemensamma beslut om inget avtalats

Du kan även bestämma att det räcker att två av fullmaktshavarna är eniga om en åtgärd eller att vissa åtgärder måste utföras tillsammans, medan andra kan utföras var för sig.

- Om du inte skriver något om hur uppdraget ska utföras utan endast utser dina tre barn som fullmaktshavare, kommer det att tolkas som att de måste agera tillsammans, säger Anton Persson.

Antons tips om framtidsfullmakter

  1. Diskutera framtidsfullmakter i familjen
  2. Vänta inte (tills en person blivit beslutsoförmögen) med att teckna en framtidsfullmakt. Då är det för sent!
  3. Ladda ner Villaägarnas mall för framtidsfullmakt
  4. Läs mer i Villaägarnas infoskrift om framtidsfullmakt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.