Eld
Eld

Utsläppskrav på vedspisar slopas

Först ville Boverket införa hårdare utsläppskrav på vedspisar. Nu har myndigheten ändrat sig och meddelar att de inte kommer införa några utsläppskrav på vedspisar alls.

Tvärvändningen beror på den konsekvensutredning som myndigheten utförde på uppdrag av regeringen. I utredningen kommer Boverket bland annat fram till att den administrativa kostnaden är större än nyttan med regeln.

Användningsområde: matlagning

De slopade utsläppskraven gäller för vedspisar/köksspisar som i första hand används för matlagning. Sedan tidigare ställs inte heller krav på kakelugnar och öppna eldstäder som eldas med ved och pellets.

De hårdare utsläppskraven för nyinstallerade kaminer och pannor som eldas med ved eller pellets började däremot att gälla från och med den 1 oktober 2019. Utsläppskraven är inte retroaktiva så om du redan har en kamin som eldas med pellets eller ved berörs du inte av de ändrade reglerna.

Vilken installation omfattas av kraven?

Installerar du något av följande idag gäller nya utsläppskrav:

  • Fastbränsleeldade pannor
  • Kaminer
  • Insatser
  • Kökspannor

Enklare att köpa vedspis

Så här säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Malte Rungård om de slopade kraven på vedspisar och de skärpta utsläppskraven för övriga eldstäder:

- De slopade kraven innebär att det blir mycket enklare att köpa vedspis. Du bör däremot tänka på att krav på brandskydd fortfarande måste uppfyllas. Vedspisen måste placeras rätt och skorstenen ha lämplig dimension på rökgaskanalen samt tåla vedspisens rökgastemperatur.

- För övriga eldstäder som exempelvis kaminer eller vedpannor är det fortfarande svårt att få fram dokument (prestandadeklarationer eller produktblad) som visar att de svenska utsläppskraven uppfylls eftersom dessa ska redovisas i enheter som vanligtvis inte används i de länder produkterna tillverkas. Ett stort handelshinder återstår alltså fortfarande, säger Malte Rungård.

Mer i ämnet

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

Ändrade krav för kaminer och pannor – Boverkets webbplats

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.