Tjej plockar ut glödlampa
Tjej plockar ut glödlampa

Nya stickproppar och uttag till taklampor

Numera har Europa en gemensam standard för stickproppar och uttag till taklampor. Nästa gång du byter ett jordat uttag ska du därför övergå till DCL-standard. Ojordade uttag kan du fortfarande byta till gamla ojordade.

DCL, Devices for Connection of Luminaires, är en europeisk standard för stickproppar och uttag till taklampor. Sedan 1 april 2019 måste nyproducerade fastigheter utrustas med DCL-uttag, men för äldre fastigheter finns fortfarande ett visst spelrum.

Jordade uttag ersätts av DCL

Om du idag har ett jordat uttag som behöver bytas ska du övergå till den nya DCL-standarden eftersom de gamla uttagen inte längre tillverkas. När du byter till DCL-don ska det göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Om du byter till DCL-uttag måste även stickpropparna i takarmaturen bytas till DCL-don, annars passar de inte ihop. Detta bör också göras av en fackman.

- Det finns visserligen anslutningssladdar av olika slag där man kan koppla ihop en gammal jordad stickpropp med ett nytt DCL-uttag, men det är inte alltid det fungerar, säger Per Samuelsson, expert på Elsäkerhetsverket.

Om du bara ska byta en jordad stickpropp på befintlig armatur får du göra det själv - om du har tillräckliga kunskaper. Gamla jordade stickproppar säljs separat men inte monterade. Köper du en lampa som tillverkats efter 1 april 2019 kommer den därför ha en stickpropp av DCL-standard.

Överväg att byta ut ojordad el

En del äldre fastigheter har fortfarande ojordad el. Om du behöver byta ut ett ojordat uttag till ett nytt likadant kan du göra det själv. Detsamma gäller ojordade stickproppar. I båda fallen måste du ha tillräckliga kunskaper.

Du bör dock överväga att byta ojordad el till jordad, och då förstås DCL-standard. Detta kan du inte göra själv.

Säker och varaktig lösning

Om du väljer att byta från ojordat till jordat (numera DCL) måste du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Du måste också byta alla uttag i rummet, inte bara takuttaget. Det är viktigt att inte blanda ojordat och jordat i samma rum.

- Har du en ojordad fastighet och måste byta till DCL-standard i ett rum, rekommenderar vi att du ser över hela anläggningen. Det är en större investering, men när du väl bytt till DCL-standard har du en säker och dessutom varaktig lösning, säger Per Samuelsson.

Tänk på detta vid byte av stickpropp och uttag

  • Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
  • DCL-don får bara installeras i jordad miljö.
  • Byter du från ojordat till jordat DCL-uttag måste det göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Även byte till DCL-stickkontakter bör göras av fackman.
  • Om du byter från ojordat till jordat DCL-uttag måste alla uttag i samma rum bytas.
  • Äldre ojordade uttag och stickproppar får bytas till likadana.
  • Äldre jordade och ojordade stickproppar får säljas separat, ej monterat på armatur.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk gäller.

Mer information om vad du får göra själv hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats. Du kan också ringa och ställa frågor.

Källa: Elsäkerhetsverket

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.